Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Zateplení administrativní budovy
  • zateplení administrativní budovy firmy STRABAG a.s., odštěpný závod Brno, Tovární 3

Investor

STRABAG, a. s.,odštěpný závod Brno

Tovární 3, 620 00 Brno
Ing. Petr Čechal, prokurista

Investiční náklady stavby 2 712 514 Kč
Termín realizace 09/2009 - 11/2009