Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Statutární město Brno - Energetické úspory MŠ Tišnovská 169

Předmětem stavební zakázky byly stavební úpravy realizované za účelem snížení energetické náročnosti budovy. Došlo k výměně stávajících výplní otvorů novými plastovými výplněmi, k zateplení obvodového a střešního pláště, byla instalována nová hromosvodná soustava dle platných norem a provedeny nové klempířské výrobky. Bourací práce představovaly odstranění veškerých kabřincových obkladů, vybourání výplní otvorů, demontáž hromosvodu, demontáž větracích mřížek a odstranění nesoudržných omítek na fasádách.

Investor

Statutární město Brno

  Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
  Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního MMB, tel.: 542 174 161
Investiční náklady stavby 15 592 831 Kč
Termín realizace 09/2015 - 05/2016