Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Obec Vranovice - Vzdělávací centrum U Floriánka 1. etapa

Předmětem stavebních prací je vybudování přístavby, která bude provedena ve dvorní části stávající základní školy. Přístavba bude dvoupodlažní, částečně podsklepená, zastřešená plochými střechami. Stavba bude z jižní strany chráněna stínícími fasádními prvky. Ze zadní části objektu základní školy je umožněn vstup do zahradní části pozemku, kde budou provedeny terénní a sadové úpravy se zatravněním a výsadbou stromů a keřů.

V objektu přístavby je navrženo 5 učeben s celkovou kapacitou max 150 žáků, školní bazén a tělocvična. Součástí objektu je i venkovní sportovní hřiště a zahrada. Přízemí obsahuje centrální šatnu, dvě třídy, dva kabinety, sborovnu, místnost pro školníka, hygienické zařízení pro děti a pro zaměstnance. V severním rohu je technická místnost - kotelna - společná pro celý objekt. V jižním rohu je navržen školní bazén s potřebným hygienickým zázemím. V druhém podlaží se nachází tři třídy, kabinet, kancelář a sociální zařízení. V jižním objektu je situovaná tělocvična. Částečné podsklepení objektu nabízí prostor bazénové technologie se skladem, strojovnou vzduchotechniky, dílnu a sklad školy.

Investor

Obec Vranovice

  Školní 1, 691 25 Vranovice

  Ing. Jan Helikar, starosta obce, tel.: 519 433 101

Investiční náklady stavby 51 999 260 Kč
Termín realizace 07/2017 - 8/2018