Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

COLOR CUBE - Novostavba BD Žalanského, Praha - Řepy

Jedná se o bytový dům o 11 bytových jednotkách o velikostech 1+kk, 3+kk a 5+kk, včetně řešení příjezdových ploch, oplocení a veškerých terénních úprav. Stavba bytového domu Žalanského byla zahájena demolicí stávajícího objektu a provedením přeložky kabelů z pozemku investora do veřejného chodníků.

Objekt je tvořen podzemním podlažím, ve kterém je zázemí pro obyvatele domu (kolárna, kočárkárna, technologie vytápění, sklepy a garážová stání. Dále následují 3 nadzemní podlaží s bytovými jednotkami, kde na byty třetího patra navazuje galerie pod střechou. Celý objekt je založen na pilotách, nosný systém je v kombinaci monolitického železobetonu a zděných stěn. Stropy jsou monolitické železobetonové. Objekt má sedlovou střechu s plechovou krytinou a bude zateplen kontaktní zateplovacím systémem v kombinaci s provětrávanými obklady.

Investor

COLOR CUBE s.r.o.

  Příční 844/19a, 602 00 Brno

  Ing. Miroslav Ševčík, tel.: 602 445 837

Investiční náklady stavby 24 725 000 Kč
Termín realizace 09/2017 - 09/2018