Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Jihomoravská kraj - Rekonstrukce budovy Žerotínovo nám. 1

Objekt, ve kterém probíhaly stavební úpravy, je chráněnou nemovitou kulturní památkou, která slouží jako administrativní zázemí Krajského úřadu, včetně skladovacích a archivních prostorů, s jehož budovou jsou prostory stavebně propojeny. V interiéru proběhly úpravy dispozice, v suterénu vznikly členěním otevřeného sálového prostoru pětitrakt s centrálním prostorem s výškou na dvě podlaží, s využitím jako školící místnost, případně pro jiné multifunkční využití. V 1NP byl stávající prostor přilehlý k ulici Žerotínovo náměstí rozdělen na dvoutrakt.

V interiéru byly použity dělící sádrokartonové příčky a celoprosklenné příčky, které zachovaly iluzi původního otevřeného prostoru. Stropní konstrukce byly opatřeny kazetovými podhledy pro zakrytí vedení instalací i pro optické snížení prostorů, které měnily svůj účel. Ve většině ploch došlo k odebrání stávající podlahové krytiny a nahrazení novou a k výměně vnitřních výplní otvorů. Stavební úpravy zahrnovaly také vybudování nové výměníkové stanice, následně rozvody tepla a nově bylo vybudováno odkanalizování hygienického zázemí. V prostorách dotčených rekonstrukcí bylo nově vybudováno vedení silnoproudu a slaboproudu, včetně zabezpečení objektu.

Investor

Jihomoravský kraj

  Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
  Ing. Martin Kos, oddělení hospodářské správy, tel.: 541 658 321
Investiční náklady stavby 33 510 063 Kč
Termín realizace 05/2016 - 11/2016