Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Město Žďár nad Sázavou - Hotelový dům Morava a ZUŠ F. Drdly

Předmětem plnění stavební zakázky byly komplexní energetická opatření obou výše uvedených budov formou zateplení fasády a střechy, výměny výplní otvorů ve fasádních konstrukcích, oprava hydroizolace a zateplení obvodových konstrukcí 1PP a částečná úprava či oprava vnitřní dispozice budov. Budova hotelového domu se skládá ze 3 sekcí, má 5 nadzemních podlaží a 1 montážní podlaží pod terénem. Výrazným prvkem domu jsou pásová okna a v sekci "C" ustupující terasy. Dům má plochou střechu. Výrazná průběžná pásová okna na fasádě budou vyměněna za nová plastová, netransparentní části oken budou zazděny a zatepleny. Součástí fasády je prosklený lehký obvodový plášť.

Objekt základní umělecké školy má 1 podlaží podzemní a 3 podlaží nadzemní. Jedná se o objekt postavený cihelnou technologií s plochou střechou. Součástí zakázky byla také oprava venkovních betonových schodišť, zábradlí, úprava okolních zpevněných ploch a komunikací.

Investor

Město Žďár nad Sázavou

  Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
  Petr Fuksa - zástupce vedoucího odboru rozvoje a územního plánování, tel.: 566 688 190
Investiční náklady stavby 18 738 122 Kč
Termín realizace 09/2014 - 06/2015