Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Bytové domy Kachlíkova 6 a 8

  • komplexní revitalizace objektů - celoplošné prosklení lodžií, nová valbová konstrukce střechy, zateplení fasády

Investor

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-BYSTRC

Nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
Borský Vladimír - místostarosta MČ, tel.: 546 125 114

Investiční náklady stavby 24 176 000 Kč
Termín realizace 06/08 - 04/09