Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Statutární město Brno - Nástavba a rekonstrukce BD Bratislavská 36a, Brno

Bytový dům je součástí řadové zástavby ulice Bratislavská má jedno podzemní a pět nadzemních podlaží. V rámci bouracích prací bylo provedeno snesení konstrukce krovu při zachování stávající uliční římsy, následně byla prováděna dvoupodlažní nástavba bytového domu. Nosné stěny 6.NP a 7.NP jsou konstrukčně řešeny z lehkých pórobetonových tvárnic, které jsou zakončené ŽB věncem, na který byly kotveny ocelové nosníky nových stropních konstrukcí. Nosnou konstrukci nové střechy tvoří krovová soustava s kombinací ocelových a dřevěných prvků, krytina titanzinkový plech.

Součástí předmětu stavby je také podřezání celého objektu na úrovni podzemního podlaží. Sanace byla provedena formou vrážení ocelových vlnitých plechů. Veškeré instalace objektu budou vyměněny včetně napojení na páteřní rozvody v ulici Bratislavská. Ve spodní části došlo k přístavbě celoprosklenné výtahové šachty. Součástí stavby jsou také nové výplně otvorů, podlahy, podhledy, vybudování nového schodiště do 6.NP a 7.NP, zateplení fasád objektu a venkovní úpravy kolem objektu.

Investor

Statutární město Brno

  Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
  Mgr. Jiří Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB, tel.: 542 173 220
Investiční náklady stavby 24 782 384 Kč
Termín realizace 10/2013 - 10/2014