Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

BD Krylova 521-522, 529-530
  • regenerace panelových bytových domů ve městě Znojmo, na ulici Krylova 521,522 a Krylova 529,530

Investor

ZNOJEMČAN, stavební bytové družstvo

Lidická 872/4, 669 02 Znojmo
Mgr. Bohumil Dolejský, ředitel družstva

Investiční náklady stavby 6 338 859 Kč
Termín realizace 07/2010 - 09/2010