Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

SVJ Luční 26, Brno - revitalizace bytového domu

Jedná se o samostatně stojící bytový dům nacházející se ve stabilizovaném území. Objekt má dvanáct podlaží sloužící k bydlení, přičemž přízemní podlaží tvoří zázemí pro skeplní kóje, bojlerovnu a prádelnu. V zapuštěném podzemním patře jsou vedeny instalace objektu. Budova má plochou jednoplášťovou střechu. Obovodové zdivo je konstukčně řešeno ze sendvičového panelu. Stropní konstrukce jsou prefabrikované železobetonové. Stavební úpravy spočívají v revitalizaci a výměně výplní otvorů v obovodvé stěně v objektu tam, kde dosud neproběhla. Dále v zateplení obvodových stěn, stopu nad suterénem a ploché střechy nad výtahovou šachtou za účelem snížení potřeby tepla na vytápění objektu.

Investor

Společenství vlastníků jednotek Luční 26

  Luční 2556/26, 616 00 Brno
  Mgr. Bc. Kateřina Kintrová, předsedkyně výboru
Investiční náklady stavby 8 739 834 Kč
Termín realizace 01/2014 - 06/2014