Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

BD Příční 9, Znojmo
  • regenerace bytového panelového domu Příční 9, Znojmo
Součástí stavby bylo také zpracování energetického auditu objektu, průkazu energetické náročnosti budovy, vypracování projektové dokumentace stavby, zajištění inženýrských činností (stavební povolení) a vyřízení dotací z projektu " Nový panel ". V rámci stavby byla provedena přístavba železobetonových lodžií, komplexní zateplení obvodového pláště budovy, vnitřní zateplení, výměna výplní otvorů apod

Investor

ZNOJEMČAN, stavební bytové družstvo

Lidická 872/4, 669 02 Znojmo
Mgr. Bohumil Dolejský, člen představenstva a ředitel družstva

Investiční náklady stavby 5 774 012 Kč
Termín realizace 05/2011 - 10/2011