Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Znojemčan SBD - Revitalizace BD Krylova 531-4

Jednalo se o celkovou revitalizace panelového bytového domu, který byl vystavěn v technologickém systému T-06B. Součástí stavby bylo vybudování nové valbové střechy s krytinou, kterou tvoří lakovaný trapézový plech, dále přístavba nových železobetonových lodžií založených na konzolách. Tento moderní systém lodžií nevyžaduje základy, je samonosný a je kotven do příčného nosného systému suterénu panelového domu. Stavba dále obsahovala zateplení vnějšího obvodového pláště budovy kompaktním zateplovacím systémem, zateplení střešní konstrukce, vnitřní zateplení suterénu, výměny všech výplní otvorů, tedy oken a balkonových sestav (plastové výplně) a vstupních portálů (AL výplně). V rámci stavby byla prováděna také oprava stávajících schodišťových lodžií a provedena výměna zábradlí, zvonkových tabel apod.

Investor

ZNOJEMČAN, STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO

Lidická 872/4, 669 02 Znojmo

Mgr. Bohumil Dolejský, člen představenstva a ředitel družstva 

Investiční náklady stavby 6 388 948 Kč
Termín realizace 07 - 09/2013