Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Zelená úsporám

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích  i v novostavbách.

Kdo může žádat o dotaci

Dokumenty pro žadatele

Naše firma je registrována v programu Zelená úsporám a specializuje se na oblast podpory:

A. Úspora energie na vytápění

  • A.1. Celkové zateplení
  • A.2. Dílčí zateplení

Technologie:

  • Tepelné izolace
  • Okna
Polystyrén Plastová
Extrudovaný polystyrén Dřevěná
Minerální vlákna Hliníková
  • Dveře vnější
  • Okna  střešní
Plastové Plastová
Dřevěné Dřevěná
Hliníkové

Výše podpory pro bytové domy a panelové domy:
Podporované opatření Výše podpory

A.1.1. Celkové zateplení s dosažením měrné roční potřeby tepla na vytápění max. 30 kWh/m2

1500,- Kč/m2 podlahové plochy, max. na 120 m2na bytovou jednotku                                
A.1 Celkové zateplení s dosažením měrné roční potřeby tepla na vytápění max. 55 kWh/m2

1050,- kč/m2 podlahové plochy, max. na 120 m2 na bytovou jednotku

A.2 Dílčí zateplení (snížení roční měrné potřeby tepla na vytápění o 30 % (vnější stěny, strop/podlaha, střecha, výměna oken a dveří) 600,- Kč/m2 podlahové plochy, max. na 120 m2 na bytovou jednotku

A.2 Dílčí zateplení (snížení roční měrné potřeby tepla na vytápění o 20 % (vnější stěny, strop/podlaha, střecha, výměna oken a dveří)

450,- Kč/m2 podlahové plochy, max. na 120 m2 na bytovou jednotku
Platí do 31.3.2010
A. Podpora na výpočet úspory měrné potřeby tepla na vytápění 15000,- Kč/BD
A. Podpora na projekt 2000,-Kč/bytovou jednotku