Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Zateplení BD Krylova 523-5, Větrná 558-9, Znojmo

Jedná se o regeneraci dvou bytových domů ve Znojmě na ulicích Krylova a Větrná.

Na BD Krylova 523-525 bylo předmětem regenerace 5-ti podlažní panelový dům stávající se ze tří stejně velkých sekcí (vchodů). Na tomto BD se realizovalo dodatečné zateplení fasád kontaktním zateplovacím systémem ETICS o tl. 140mm. Původní otvorové výplně ve společných prostorech a bytech byly měněny za plastové, splňující tepeleně izolační standardy. Vyměněny byly též původní ocelové vstupní dveře za hliníkové opatřeny izolačním bezpečnostním sklem a panikového kování. Ze zadní fasády BD byly dle projektu odmontovány původní ocelové balkony a nahrazeny prefabrikovanými zavěšenými balkony. Na uliční straně bylo vyměněno zábradlí lodžií za nové včetně zateplení lodžií a položení nové dlažby. V rámci rekonstrukce se provedla přístavba šikmé střechy řešené dřevěnou vaznicovou soustavou s volně loženou tepelnou izolací na stávající stropní konstrukci. Kompletní regenerace byůa dokončena drobnými úpravami a montážemi prvků jako jsou např: zvonková tabla, poštovní schránky, hromosvody, oplechování HUP a další.

Na BD Větrná 558-559 bylo předmětem regenerace také 5-ti podlažní panelový dům stávající se ze dvou stejně velkých sekcí (vchodů). Stejně jak na BD Krylova půjde o zateplení fasád, otvorové výplně byly vyměněny za nové plastové splňující tepelně izolační standardy, budou vyměněny vstupní dveře, balkóny. V rámci rekonstrukce se provedlo zateplení stropu posledního podlaží volně loženou tepelnou izolací na stávající stropní konstrukci. Regenerace BD byla také dokončena drobnými úpravami a montážemi prvků.

Investor

ZNOJEMČAN, stavební bytové družstvo

  Lidická 872/4, 669 02 Znojmo

  Ing. Aleš Čeleda, předseda družstva

  Mgr. Bohumil Dolejší - ředitel družstva, tel: 515 223 029

Investiční náklady stavby 6 656 175 Kč
Termín realizace 07 - 09/2013