Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

ZŠ Nedvědova Olomouc - rekonstrukce školní jídelny
  • rekonstrukce školní jídelny - stravovacího pavilonu Základní školy Nedvědova v Olomouci

Investor

Statutární město Olomouc

Nedvědova 17, 779 11 Olomouc
Glejtek Josef - investiční technik, tel.: 585 513 477

Investiční náklady stavby 11 888 000 Kč
Termín realizace 07-09/2008