Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Snižování spotřeby energie MŠ Lelekovice

Investor

Obec Lelekovice

  Hlavní 75/7, 664 31 Lelekovice
  Jaroslav Diviš, starosta, tel.: 541 232 223
Investiční náklady stavby 3 250 775 Kč
Termín realizace 06 - 08/2013