Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Mateřská škola Hudcova
  • Rekonstrukce objektu MŠ Hudcova 47 včetně zateplení

Investor

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - MEDLÁNKY

Hudcova 7, 621 00 Brno
Ing. Vencálek Jan - místostarosta městské části, tel.: 541 225 267

Investiční náklady stavby 12 444 000 Kč
Termín realizace 06 - 11/2005