Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

NHVOŠ, VZŠ, SOŠ A SOU Boskovice
  • Rekonstrukce kuchyně, šaten žáků a přístavba nového objektu učeben, stolničení a posilovny

Investor

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Národohospodářská vyšší odborná škola, Vyšší zdravotnická škola, Střední odborná škola a Střední obroné učiliště
Hybešova 53, 680 01 Boskovice
Ing. Friedl Jindřích - ředitel školy, tel.: 516 454 041-3

Investiční náklady stavby 17 061 000 Kč
Termín realizace 06/2005 - 07/2006