Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

SOŠ a SOU ZNOJMO
  • Snížení energetické náročnosti budov SOŠ a SOU Dvořákova ve Znojmě

Investor

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dvořákova 19,                           669 67 Znojmo

Ing. Brouček Josef - ředitel školy, tel.: 515 225 280
Investiční náklady stavby 13 467 000 Kč
Termín realizace 11/2008 - 08/2009