Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Základní škola Bakalovo nábřeží
  • Rekonstrukce ZŠ Bakalovo nábřeží 8, Brno - II. etapa

Investor

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - STŘED

Dominikánská ul. 2, 601 69 Brno
JUDr. Novotný Radovan - tajemník úřadu MČ, tel.: 542 172 303

Investiční náklady stavby 26 059 000 Kč
Termín realizace 10/2006 - 09/2007