Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Základní škola Horácké náměstí
  • Rekonstrukce stravovacího pavilonu Základní školy Horáckého nám. 13a v MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora

Investor

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

 odbor investiční MMB, Kounicova 67, 602 00 Brno
 Kocourková Hana - investiční technik OI MMB, tel.: 542 174 177

Investiční náklady stavby 11 400 000 Kč
Termín realizace 06 - 08/2003