Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Základní škola Řezníčkova - Olomouc
  • Rekonstrukce školní jídelny - stravovacího pavilonu

Investor

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC

 odbor investic MmOl, Horní náměstí, 771 27  Olomouc
 Petřina Rudolf - investiční technik, tel.: 585 513 449

Investiční náklady stavby 15 044 000 Kč
Termín realizace 06 - 09/2005