Aktuality z PSK GROUP

02. 09. 2019

Slavnostní otevření Vzdělávacího centra Floriánek

Slavnostní otevření Vzdělávacího centra Floriánek V sobotu 31. srpna 2019 se slavnostně otevřelo vranovické Vzdělávací centrum Floriánek, čímž se završily dvě etapy výstavby multifunkčního Vzdělávacího centra, jakožto největšího investičního projektu v historii Vranovic, jehož cena přesáhla 80 milionů korun. V dopoledních hodinách centrum navštívila široká veřejnost, která obdivovala nejen k nepoznání změnu exteriéru, ale i interiér, kde nejvíce zaujala knihovna se studovnou, školní družina či keramická...
Číst celou aktualitu
12. 07. 2019

Výroční zpráva společnosti za rok 2018

Výroční zpráva společnosti za rok 2018 V roce 2018 se naší dynamické stavební společnosti podařilo úspěšně navázat na rekordní rok 2017, který byl rokem významných posunů, a to jak v oblasti výnosů ta realizované stavební zakázky, tak z hlediska posunu typologie realizovaných staveb. Naše dynamická stavební společnost se svými výkony dlouhodobě řadí do pozice stabilního, kvalitního, kapitálově silného a spolehlivého partnera, kdy střední či vetší stavební zakázky dokáže naprosto spolehlivě...
Číst celou aktualitu
02. 07. 2019

Slavnostní otevření - Fakultní nemocnice u svaté Anny

Slavnostní otevření - Fakultní nemocnice u svaté Anny Ve čtvrtek 27. 6. 2019 proběhlo slavnostní otevření dvou ukončených stavebních zakázek, nově vybudované budovy odpadového hospodářství a pracoviště ústavu klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně za účasti ředitele nemocnice pana MUDr. Martina Pavlíka, Ph.D., DESA, EDIC. a jednatele naší dynamické stavební společnosti Ing. Lukáše Kočky. Budova odpadového hospodářství je rozdělena na garáž pro parkování vozidel údržby, kanceláře...
Číst celou aktualitu
25. 06. 2019

Rekonstrukce Vzdělávacího centra Vranovice finišuje

Rekonstrukce Vzdělávacího centra Vranovice finišuje Rekonstrukce Vzdělávacího centra ve Vranovicích, jejíž předmětem je rekonstruovaný obvodový plášť – nové výplně otvorů, kompletní zateplení obálky, nová střešní krytina doplněná o střešní okna, nové podlahové vrstvy, nový krov, veškeré rozvody zdravotechniky, topení, elektroinstalace, vzduchotechniky se blíží ke zdárnému konci. Právě v tuto chvíli probíhá dokončování sádrokartonových konstrukcí, příprava dokončovacích prací a budování dětského...
Číst celou aktualitu
14. 06. 2019

Odborné osvědčení realizátora ETICS

Odborné osvědčení realizátora ETICS V průběhu května 2019 získala naše dynamická stavební společnost ,,Osvědčení realizátora ETICS" na základě provedené certifikace technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha. TZÚS Praha provádí osvědčování a certifikace odborné způsobilosti firem, provádějící vnější zateplení budov kontaktními zateplovacími systémy. Systém odborné způsobilosti je založen na těchto hlavních zásadách: existující platné technické specifikace realizovaných systémů...
Číst celou aktualitu
29. 05. 2019

PGA Austerlitz & Golf Magazine Trophy 2019

PGA Austerlitz & Golf Magazine Trophy 2019 Naše dynamická stavební společnost byla partnerem profesionálního golfového turnaje ve Slavkově u Brna. Na zahajovacím turnaji české profesionální golfové série se představila česká golfová profesionální špička, ale také amatérští golfisté. v rámci doprovodného programu předvedli své golfové dovednosti děti a začínající golfisté.
Číst celou aktualitu
14. 05. 2019

Vítěz celostátní soutěže Fasáda roku 2019

Vítěz celostátní soutěže Fasáda roku 2019 Moderní CUBEC Centrum Praha se stalo 25. 4. 2019 místem slavnostního vyhlášení výsledků již osmnáctého ročníku soutěže ,,Fasáda roku". Do soutěže Fasáda roku bylo přihlášené 201 staveb realizovaných v letech 2017 a 2018 v České republice- Veřejná soutěž byla vyhlášena v pěti kategoriích a jednotlivé přihlášené realizace staveb posuzovala sedmičlenná odborná porota pod vedením Prof. Ing. Arch. Michala Kohouta, významného českého architekta, autora několika...
Číst celou aktualitu
03. 05. 2019

1. místo v soutěži Stavba Jihomoravského kraje 2018

1. místo v soutěži Stavba Jihomoravského kraje 2018 Největší projekty jihomoravských stavebníků se ve čtvrtek 25. 4. 2019 slavnostně představily v reprezentativních prostorách auly fakulty stavební na VUT v Brně při vyhlášení 17. ročníku prestižní soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2018. Tato soutěž je každoročně vyhodnocována svazem podnikatelů ve stavebnictví pod záštitou Jihomoravského kraje. Odborná porota vedená Prof. RNDr. Ing Petrem Štěpánkem, CSc., rektorem VUT v Brně, letos vybírala z opravdu rekordního...
Číst celou aktualitu
23. 04. 2019

Rating kvality pro rok 2019 - stavební dodavatelé

Rating kvality pro rok 2019 - stavební dodavatelé Naše dynamická stavební společnost získala v hodnocení ratingu za rok 2018 celkem 1 000 bodů a umístila se na 13.-15. místě v kategorii stavební dodavatelé. V rámci hodnocení kvality bylo nadací pro rozvoj architektury a stavebnictví (RABF) celkem posuzováno 1459 subjektů. Rating kvality stavebních dodavatelů je bodovým vyjádřením kvality účastníků, hodnocení RABF se opírá o významný počet navzájem nezávislých odborných hodnocení, za kterými stojí dlouhá...
Číst celou aktualitu
18. 04. 2019

Veselé Velikonoce

Veselé Velikonoce Jménem vedení celé společnosti bychom rádi všem investorům, zákazníkům, obchodním partnerům, subdodavatelům a spolupracovníkům popřáli krásné prožití velikonočních svátků a bohatou pomlázku.
Číst celou aktualitu
22. 03. 2019

Soutěž - Fasáda roku 2019

Soutěž - Fasáda roku 2019 Firma BAUMIT, spol. s r.o. jako každý druhý rok pořádá soutěž Fasáda roku 2019. „Fasáda roku“ je veřejná soutěž, jejímž cílem je vyhodnotit kvalitně a zdařile realizovaná stavební díla z hlediska fasádního pláště, dokončená v roce 2017 a 2018 na území České republiky. Jedná se o prestižní a ve stavebním oboru uznávanou soutěž, ve které jsou soutěžící hodnoceni odbornou porotou z řad architektů a projektantů. Členy odborné poroty pro tento ročník...
Číst celou aktualitu
28. 02. 2019

Výstavba obytného souboru Neumannova pokračuje v rychlém tempu

Výstavba obytného souboru Neumannova pokračuje v rychlém tempu Na jižním svahu brněnské Masarykovy čtvrti rostou v rychlém tempu čtyři bytové domy o celkové investiční hodnotě bezmála 200 milionů korun českých. Plynulé tempo výstavby, přes zimní období je dáno harmonogramem výstavby, který počítá s dokončením celého souboru v březnu 2020 a s kolaudací a následném předání díla spotřebním zákazníkům v dubnu 2020. Investor této velmi prestižní stavební zakázky je akciová společnost Trikaya Czech republic. Podrobné...
Číst celou aktualitu
01. 02. 2019

Soutěž - Stavba Jihomoravského kraje 2018

Soutěž - Stavba Jihomoravského kraje 2018 Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji pod záštitou Jihomoravského kraje vyhlásil v pořadí již 17. ročník soutěže – Stavba Jihomoravského kraje 2018. Posláním soutěže je prezentace a propagace kvalitních výstavbových projektů v Jihomoravském kraji a přiblížení nejlepších stavebních děl a jejich tvůrců širší laické i odborné veřejnosti. Předsedou odborné poroty je prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h.c., rektor vysokého...
Číst celou aktualitu
17. 01. 2019

Ocenění naší práce investory

Ocenění naší práce investory V uplynulém roce dokončila naše dynamická stavební společnost mnoho významných stavebních zakázek a tyto předala spokojeným investorům do užívání. Převážně se jedná o novostavby na území Jihomoravského kraje či jeho blízkého okolí. Vzhledem ke spokojenosti mnoha investorů jsme obdrželi pochvalné referenční dopisy, ve kterých významní představitelé krajů, měst, obcí či soukromých investičních společností oceňují činnost pracovníků divize stavby...
Číst celou aktualitu
18. 12. 2018

Veselé Vánoce a úspěšný nový rok 2019

Veselé Vánoce a úspěšný nový rok 2019 Jménem vedení celé společnosti bychom rádi vyjádřili poděkování všem investorům, zákazníkům, obchodním partnerům, subdodavatelům a spolupracovníkům za výbornou spolupráci v letošním roce 2018 a přejeme všem klidné a šťastné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok 2019.
Číst celou aktualitu
12. 12. 2018

Dlouhodobá spolupráce s Městským divadlem Brno

Dlouhodobá spolupráce s Městským divadlem Brno Již  deset let podporuje naše dynamická stavební společnost činnost Městského divadla Brno. Zaměstnanci naší společnosti jsou pravidelnými a věrnými návštěvníky představení činoherní a muzikálové scény. Právě z toho důvodu jsme dnes obdrželi velmi milé blahopřání spolu s ročenkou jako poděkování za naši spolupráci. V těchto dnech vychází nová ročenka Městského divadla Brno, kniha, která podrobně mapuje uplynulou sezonu 2017/2018. Je již třiadvacátou...
Číst celou aktualitu
26. 11. 2018

Slavnostní otevření Zelného trhu 10

Slavnostní otevření Zelného trhu 10 V neděli 25.11.2018 proběhlo slavnostní otevření barokního Paláce opata žďárského kláštera na Zelném trhu 10, na jehož velmi náročné rekonstrukci naše dynamická stavební firma pracovala bezmála dva roky. Ve svých útrobách nyní skrývá opravdové zážitkové kuriozity. Vévodí jim Hotel, který neexistuje. Je stoprocentně samoobslužný a člověk se v něm může vžít do několika filmových příběhů. V paláci se také nachází bar Slast, který je jako Hotel,...
Číst celou aktualitu
29. 10. 2018

Dokončení další etapy Nemocnice Mil. Bratří

Dokončení další etapy Nemocnice Mil. Bratří Ve velmi krátkém, za to velmi intenzivním 3měsíčním období byla dokončena, díky vysokému pracovnímu nasazení našich pracovníků, zakázka ,,Rekonstrukce 3.NP hlavní budovy Polní 3", která proběhla s minimálním dopadem na klienty nemocnice. Nyní už jsou prostory předány do užívání investorovi, potažmo pacientům. Účelem navržené rekonstrukce bylo zlepšení standardu 3.NP pro lůžkovou jednotku a rekonstrukce technické infrastruktury části objektu. Stavební práce...
Číst celou aktualitu
15. 10. 2018

Kolaudace PD Milady Horákové 23

Kolaudace PD Milady Horákové 23 Dne 15.10.2018 došlo ke kolaudaci významné stavební zakázky, polyfunkčního domu na ulici Milady Horákové 23, který byl navržen jako doplnění stávající zástavby na sousední parcele. Práce na této zakázce probíhaly od března 2017 do září 2018, nyní mohou být jednotlivé prostory a byty předány k následnému užívání. V přízemí objektu se nachází jedna obchodní jednotka, ke které přináleží provozní a skladové prostory v suterénu. Ostatní plochy přízemí...
Číst celou aktualitu
30. 09. 2018

Dokončení rekonstrukce paláce opata v Brně

Dokončení rekonstrukce paláce opata v Brně Dnešního dne byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce paláce opata žďárského kláštera na Zelném trhu 10 v Brně, která probíhala pod pozorným dohledem národního památkového ústavu a odboru památkové péče magistrátu města Brna téměř 20 měsíců.Velmi náročná rekonstrukce paláce včetně nové podzemní dvorní vestavby si vyžádala investice v celkové hodnotě bezmála 90 miliónů korun. Již v průběhu října letošního roku bude celý objekt zprovozněn pro podnikatele...
Číst celou aktualitu
Předchozí stránka / Další stránka (1/3)
Modul: Aktuality