Podporujeme

Společnost PSK Group, spol s r.o. se pravidelně podílí na pořádání nejrůznějších akcí, kde se snaží především pomáhat tam, kde je to nejvíce zapotřebí a kde se na to často zapomíná. Jedná se především o podporu charitativních akcí a poskytování sponzorských darů v oblasti kultury, vzdělávání a sportu.

HC Kometa Brno
Naše společnost je téměř nepřetržitě od roku 2008 partnerem HC Kometa Brno. Podpora sportu ve městě Brně je jednou z priorit naší společnosti.


Morava Golf Tour
Již několik let je naše společnost hlavním partnerem turnaje Morava golf tour, jehož součástí je prosřednictvím dobročinné charitativní sbírky projektu "Brno daruje život" získat v Brně více dárců kostní dřeně ve prospěch těch, kteří neměli v životě takové štěstí jako ostatní.


Sociální automobil - Villa Vlaďka
V roce 2019 naše stavební dynamická společnost přispěla na koupi vozu Dacia Dokker pro účely poskytování sociálních služeb v rámci projektu ,,Sociální automobil", určený pro organizaci ,,Betanie - křesťanská pomoc, z.ú." Villa Vlaďka poskytuje pobytové odlehčovací sociální služby, což znamená, že se v tomto zařízení nepřetržitě starají o dospělé klienty s kombinovaným postižením.


Finační dar FNUSA
V roce 2020 vypukla pandemie COVID-19 se kterou se musíme vypořádávat do dnes. Naše stavební dynamická společnost přispěla částkou 150.000,- Kč Fakultní nemocnici u Sv. Anny v Brně na nákup zdravotnické přístrojové techniky, aby tak alespoň tímto drobným činem nemocnici přispěla k usnadnění boje s touto pandemií.Městské divadlo Brno
Jedná se o ojedinělé divadelní uskupení a to nejenom v rámci České republiky.  Od roku 1995 Městské divadlo Brno je permanentně vyprodáno a navíc v každém roce odehraje na 150 představení v zahraničí. Ve dvou divadelních domech působí celkem tři divadelní soubory, které však spolupracují ve všech divadelních žánrech. Městské divadlo Brno může nabídnout dvě scény - Hudební a Činoherní. Navíc obě dvě scény plně odpovídají všem současným technickým nárokům pro moderní divadlo.Sociální automobil - FOD Klokánek Brno
V roce 2021 naše stavební dynamická společnost opět přispěla na koupi vozu Dacia Dokker v rámci projektu ,,Sociální automobil", určený pro organizaci ,,FOD Klokánek Brno." Fond ohrožených dětí je nestátní nezisková organizace na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem, s působností na celém území České republiky. Vozidlo bude sloužit k usnadnění práce zaměstnancům této neziskové organizace a všem dětem, kterým poskytují tolik potřebnou péči.