Modul: Aktuality homepage
Modul: Právě stavíme - homepage


TOP 10
Prohlédněte si výběr z našich staveb

Dynamická stavební společnost PSK Group, spol. s r.o. zrealizovala za dobu své existence
již mnoho zajímavých stavebních zakázek, zde jsou některé z nich...

Rekonstrukce Paláce opata žďárského kláštěra

Rekonstrukce a oprava se týká pámátkově chráněné stavby z 18. století, "Paláce opata žďárského...

Polyfunkční dům Milady Horákové 23

Objekt bude sloužit jako polyfunkční dům s obchodní plochou, komerčními prostorami administrativy...

Vzdělávací centrum Vranovice, U Floriánka 1. etapa

Předmětem stavebních prací je vybudování přístavby, která bude provedena ve dvorní části...

Polyfunkční dům Milady Horákové 25

Objekt je navržen jako jednoduchá hmota s ustupujícími podlažími ve vyšších patrech, sloužící...

Obytný soubor Brno - Slatina II. etapa

V únoru byla zahájena druhá etapa výstavby naší nejvýznamnější stavební zakázky za celou...

Modernizace ZŠ a ŠJ Novolíšeňská

Projekt rekonstrukce a modernizace se týkal tří provozních pavilonů školy: pavilonu tělovýchovy,...

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně - Lůžková jednotka 4NP

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně v Polní ulici je nejstarší souvisle fungující městskou...

Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova

Předmětem plnění byla rekonstrukce komplexu stávajících budov polikliniky Zahradníkova, nacházející...

Novostavba bytového domu Francouzská 17

Novostavba bytového domu včetně přípojek IS, sjezdu na komunikaci, parkovacích stání při komunikaci...

Novostavba administrativní budovy PSK Group

Stavbu tvoří samostatně stojící čtyřpodlažní objekt zastřešený plochou střechou, na půdorysu...
Modul: Reference - HOMEPAGE