Naše referenční stavby

Obytný soubor Vyškov - Letní Pole III. etapa

Investor Obytný soubor Vyškov - Letní Pole II. etapa
Místo realizace Vyškov - Dědice
Termín realizace 11/2021 - 10/2023

Novostavba hasičské zbrojnice Lelekovice

Investor obec Lelekovice
Místo realizace Lelekovice
Termín realizace 7/2020 - 12/2021

Účelem výstavby nové hasičské zbrojnice bylo zkvalitnění podmínek pro činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů Lelekovice, která je zařazena podle Požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje do kategorie JPO III. Nová hasičská zbrojnice obsahuje především velkou garáž pro čtyři požární automobily, a to dvě vozidla CAS, jedno dopravní vozidlo (DA) a jedno vozidlo rychlé záchranné služby (RZA). Dále obsahuje nezbytné zázemí pro členy zásahové jednotky...

Obytný soubor Brno - Sadová, část v Zahrádkách

Investor Impera Force Brno
Místo realizace Sadová, Brno
Termín realizace 08/2021 - 04/2023

Jedná se o projekt novostavby dvou bytových domů (viladomů) v katastrálním území Sadová, MČ Královo Pole. Každý dům ( viladům) má dvě sekce, resp. objekty první se dělí na sekce A+B a druhý na sekce C+D. Jak objekty A+B, tak objekty C+D, mají společné podzemní podlaží, resp. podzemní podlaží objektů A+B a C+D je propojeno průjezdem zastřešeným železobetonovou střešní konstrukcí s extenzivní zelení, vynesenou opěrnou stěnou a železobetonovými sloupy. Vjezdy...

Obytný soubor Vyškov - Letní Pole II. etapa

Investor Imos Trade Brno
Místo realizace Vyškov
Termín realizace 02/2021 - 12/2022

V rámci druhé etapy jsme realizovali objekty C, D1, D2. Objekt ,,C" je navržen jako terasový bytový dům s občanskou vybaveností v 1.NP. Obytné části jsou situovány na západní a jižní stranu s otevřenými prosklenými plochami na terasy. Občanská vybavenost je nejvíce otevřená do prostoru na severní a východní straně pomocí strukturovaného zasklení. Objekt má délku 30m, šířku 21,75m a výšku 1,7m.Objekt ,,D1" je navržen jako bariérový bytový dům, který se...

Rekonstrukce objektu č.15 - VaF univerzita Brno

Investor VaF univerzita Brno
Místo realizace Královo pole, Brno
Termín realizace 01-12/2021

Jednalo se o rekonstrukci pavilonu 15 v areálu Veterinární univerzity v Brně, v hodnotě stavebního díla ve výši cca 50 mil. Kč. Budova byla z exteriéru zateplena 150 mm minerální vatou. Stávající okna zůstaly zachována, ale rámy byly zatepleny 30 mm minerální vatou. Střecha zůstala zachována. Rekonstrukce probíhala ve 3 podlažích, podkroví zůstalo stávající. V podkroví byly odstraněny stávající sklady, které byly nahrazeny jednou technickou místností. Dále...

Obytný soubor Vyškov - Letní Pole I. etapa

Investor Imos Trade Brno
Místo realizace Vyškov
Termín realizace 03/2020 - 08/2021

V rámci projektu je postaveno celkem 134 moderních bytů o různých dispozicích za bezmála 140 mil. Kč. V objektu stojí jedenáct bytových domů uspořádaných tak, aby využily všechen architektonický potenciál zvolené lokality. První etapa spočívala ve výstavbě bytových domů SO01 – SO04, tedy celkem 42 bytů. Do všech bytových domů je zajištěn bezbariérový vstup a přístup do společných prostor. SO 01 Bytový dům AJedná se o bytový dům s 26 byty pro 69 uživatelů....

Novostavba Centra zdravotních služeb - Čebín

Investor Obec Čebín
Místo realizace Čebín
Termín realizace 01-11/2021

Předmětem této zakázky byla novostavba Centra zdravotních služeb Čebín. Objekt má 1 nadzemní a 1 podzemní podlaží a na Z straně přiléhá k sousednímu pozemku. Polyfunkční dům je rozdělen v 1. nadzemním podlaží na tři samostatné části, které jsou využívány k různým účelům a jsou přístupné samostatnými vstupy z venkovního prostoru. Je zde ordinace praktického lékaře, odloučené oddělení pro výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků...

Přístavba objektu pro tělesnou a taktickou přípravu policistů ZJ

Investor Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje
Místo realizace Bauerova, Brno
Termín realizace 10/2019 - 9/2020

Předmětem této zakázky byla přístavba objektu ke stávajícímu objektu zásahové jednotky. Objekt přístavby byl navržen o rozměrech cca 17,5 m x 11,5 m s výškou atiky 11,15m. Konstrukčně se jedná o dvousměrný zděný stěnový systém lokálně kombinovaný s montovanými železobetonovými sloupy. Svislé konstrukce jsou uloženy na základovou desku spřaženou s pilotami. Sloupy jsou zapuštěny do kalichu. Propojení se stávajícím objektem je zajištěno pomocí proskleného...

Obytný soubor Neumannova, Brno

Investor Trikaya Asset management, a.s.
Místo realizace Neumannova, Brno
Termín realizace 09/2018 - 03/2020

Jedná o obytný soubor nacházející se při ulici Neumannova v Brně Pisárkách. Obytný soubor se skládá ze 4 viladomů, ve kterých se nachází celkem 47 bytů o velikostech 1+kk až 4+kk. Celkem je pro navržený objekt bytového domu zajištěno 63 parkovacích stání pro automobil. Součástí každého bytu je balkon, lodžie nebo terasa. Na byty umístěné v parteru navazuji soukromé zahrady a terasy. V celém objektu je navrženo maximum bezúdržbových materiálů. Objekty...

Novostavba denního stacionáře a sociální bydlení Židlochovice

Investor Město Židlochovice
Místo realizace Ul. Palackého, Židlochovice
Termín realizace 07/2019 - 07/2020

Předmětem zakázky byla novostavba stacionáře a sociálního bydlení a zpevněných ploch okolo této stavby. Novostavba má půdorysný tvar kosého čtverce, jenž je situován podélnou osou rovnoběžně s osou komunikace. Novostavbou bylo vybudováno 5 bytových jednotek a stacionář. Konstrukčně je novostavba realizovaná jako tří podlažní. Vzhledem k svahování pozemku a lokalizaci sklepních prostor bylo v severní části provedeno založení na pilotáži. V jížní části...

Rekonstrukce Paláce opata žďárského kláštěra, Zelný trh 10, Brno

Investor Soukromý investor
Místo realizace Zelný trh 293/10, Brno
Termín realizace 1/2017 - 09/2018

Jedná se o kompletní rekonstrukci objektu ,,Paláce opata žďárského kláštera" na Zelném trhu v Brně za bezmála 91 milionů korun českých, která je nemovitou kulturní památkou a nachází se v městské památkové zóně. Rekonstrukce probíhala pod stálým dohledem památkového úřadu. Objekt slouží pro komerční účely - obchody, restaurace, kanceláře, v nejvyšších patrech objektu pak byty.Součástí zakázky bylo statické zajištění objektu a stavební jámy pilotami...

Obytný soubor Brno - Slatina

Investor BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s.
Místo realizace Za Kostelem 2194/42, 652, 2060/1 - Brno
Termín realizace 12/2014 - 09/2017

Předmětem zakázky bylo vybudování nového obytného souboru celkem 4 bytových domů v lokalitě Brno-Slatina. Jedná se o novostavbu 2 čtyřpodlažních a 2 pětipodlažních bytových domů v podélném nosném stěnovém systému s plochou střechou za bezmála 205 milionů korun českých. Stěny objektu jsou vyzdívané z keramických tvárnic, stropní konstrukce je z předpjatých stropních panelů, balkony jsou železobetonové. Střešní plášť tvoří ploché jednoplášťové...

ZŠ Pastviny - Rekonstrukce školního bazénu

Investor Statutární město Brno
Místo realizace Pastviny 718/70, Brno - Komín
Termín realizace 05/2020 - 01/2021

Tato stavební zakázka řešila rekonstrukci stávajícího školního bazénu v ZŠ a MŠ Pastviny. Provozní celek bazénu je součástí dilatačního celku G areálu školy spolu se strojovnou BT a učebnami školní družiny ve 2NP. Nachází se tady dva samostatné vstupy z exteriéru navazující na schodiště. Objekt je propojen se zbytkem školy chodbou v úrovni 2.NP. Byly provedeny rozsáhlé bourací práce:- vybourání nášlapných a spádových podlahových vrstev, osekání obkladů...

BD Milady Horákové

Investor IMPERA, investiční odbor s proměnným základním kapitálem, a.s.
Místo realizace Milady Horákové 23 a 25, Brno
Termín realizace 03/2016 - 09/2018

Jedná se o novostavby polyfunkčních domů v centru Brna na ulici Milady Horákové. Výstavba probíhala v letech 2016 až 2018. Objekty jsou desetipodlažní se suterénem celkově za bezmála 200 milionů korun českých. V suterénu se nacházejí technické místnosti a sklepní kóje, v přízemí obchodní jednotka a parkovací stání, v 2.NP kancelářské prostory, 3NP je kombinací kancelářských prostor a bytů, 4NP až 10NP jsou bytové jednotky o velikosti 1+kk až4+kk. Objekty...

Rekonstrukce divadla, Žďár nad Sázavou

Investor Město Žďár nad Sázavou
Místo realizace Doležalovo nám. 73, Žďár nad Sázavou
Termín realizace 06/2015 - 01/2016

Předmětem stavebních úprav původní pseudosecesní budovy Národního domu byla realizace opatření na snížení energetické náročnosti budovy divadla za bezmála 19 milionů korun českých. V rámci zateplení byla realizována oprava hydroizolace spodní stavby. Byly provedeny nové vrstvy střešních plášťů včetně odvodnění střechy. Byl použit komplexní zateplovací systém v kvalitativní třídě ,,A". Povrchová úprava s dekorační minerální omítkou. Tato úprava...

Nemocnice Milosrdných bratří Brno

Investor Nemocnice Milosrdných bratří Brno, příspěvková organizace
Místo realizace Polní 3, Brno
Termín realizace 06/2012 - 11/2018

Od roku 2012 probělo v Nemocnici Milosrdných bratří několik stavebních úprav. V červnu 2012 byly provedeny kompletní stavební práce rekonstrukce stávajícího objektu SO10 a rekonstrukce v části vstupního objektu nemocnice v 1.NP stávající budovy s vybudováním nové evidence, ambulatních prostor a nového sociálního zázemí. V lednu 2014 začaly stavební práce rekonstrukce objektu SO13 - oddělení endoskopie nacházející se ve východní části 1.NP, objektu SO14+SO16...

Přístavba Vídeňská - Administrativní budova

Investor REKOSTAV-ZTI Moravany
Místo realizace
Termín realizace 04/2020 - 01/2020

Přístavba je určena pro administrativní účely, jako sídlo firmy REKOSTAV-ZTI. V přízemí se nachází skladovací prostory s malou dílnou a zázemím pro zaměstnance firmy. Ve druhém patře jsou 3 kanceláře se zasedací místností a zázemím.Stavba je založena na základových pasech. Obvodové zdivo a překlady jednotlivých prosvětlovacích otvorů jsou vystavěny z keramických tvárnic systému Porotherm. Zastropení bylo navrženo z panelů Spiroll. Komunikace mezi jednotlivými...

Novostavba zařízení pro výcvik a vzdělávání OSH ČR Brno - Medlánky

Investor Krajské ředitelství policie JMK
Místo realizace Turistická 1321/88, Brno - Medlánky
Termín realizace 03 - 11/20

Realizace projektu zahrnovala výstavbu jednotlivých výcvikových objektů (krytá jízdárna, krytá kruhová jízdárna, venkovní jízdárna a pohybovací zařízení), nákup techniky pro přepravu koní a soubory překážek pro koně a pro psy. Jednotlivé objekty jsou využívány k zabezpečení odpovídajícího výcviku koní a psů a k zajištění systémového výcviku a vzdělávání základních složek IZS. Realizací projektu došlo ke zvýšení kapacity vzdělávacích a výcvikových...

Novostavba bytového domu Francouzská 17, Brno

Investor BDG invest s.r.o.
Místo realizace Francouzská 17, Brno
Termín realizace 08/2014 - 09/2015

Novostavba bytového domu včetně přípojek IS, sjezdu na komunikaci, parkovacích stání při komunikaci a přeložky silnoproudých a slaboproudých tras za bezmála 61 milionů korun českých. V části objektu byla vytvořena nová trafostanice a rozvodna VN dle projektu E.ON. Objekt doplňuje uliční frontu tvořenou řadovou zástavbou, samotná budova je tedy řadová. Do zahrady je pozemek v celé ploše podsklepen garážemi a nad garážemi se nachází nová zahrada. Budova má celkem...

Výstavba nového areálu firmy, Modřice

Investor Vít Makovský s.r.o
Místo realizace Brněnská 292, Modřice
Termín realizace 12/2016 - 09/2017

Předmětem zakázky byla novostavba školícího střediska a areálu společnosti VÍT MAKOVSKÝ s.r.o. Dvoupodlažní objekt školícího střediska za bezmála 25 milionů korun českých je založený na velkoprůměrových pilotách, nosný systém je montovaný železobetonový skelet, stropy jsou vyskládány z předpjatých ŽB panelů, stěny jsou vyzděny plynosilikátovými tvarovkami a zatepleny kontaktním zateplovacím systémem EPS, XPS kvalitativní třídy ,,A". Střecha je plochá,...

Novostavba vzdělávacího centra Vranovice

Investor Obec Vranovice
Místo realizace U Floriánka 57, Vranovice
Termín realizace 12/2017 - 08/2019

Předmětem zakázky byla přístavba dvoupodlažní budovy základní školy, ve které bylo navrženo 5 učeben, školní bazén a tělocvična. Ve druhé etapě, která započala v září 2018 došlo k úpravám objektu. Objekt za bezmála 80 milionů korun českých slouží jako vzdělávací centrum pro účely školy. Celá stavba je řešena bezbariérově. Objekt je založen na ŽB pasech, použity jsou i mikropiloty. Svislé nosné konstrukce jsou vyzděny z keramických tvarovek. Vodorovné...

Rekonstrukce gymnázia a obchodní akademie Bučovice

Investor Jihomoravský kraj
Místo realizace Součkova 483, Bučovice
Termín realizace 09/2018 - 10/2019

Stavební zakázka řešila vybudování přístavby a nové využití stávajícího čtyřpodlažního objektu pro kuchyni a zázemí školní jídelny, do rekonstruovaného objektu byla přesunuta školní jídelna, v horních patrech jsou specializované PC učebny a pokoje pro příležitostné ubytování studentů. Řešené objekty se nachází v parkovém areálu gymnázia a obchodní akademie v sousedství původních historických budov. Přestože se jedná o utilitární objekt, byl...

Rekonstrukce sportovního areálu Poňava - Lelekovice

Investor Obec Lelekovice
Místo realizace Poňava 903 E/48, Lelekovice
Termín realizace 03-11/2019

Tato stavební zakázka řešila rekonstrukci šaten a společensko - technické zázemí Sportovního areálu Miloše Kunzfelda v Lelekovicích, na pozemku již existujícího zázemí fotbalového klubu AC Lelekovice.Základní objekt je řešený jako prolínání dvou kolmo na sebe navazujících jednopodlažních hmot, které společně vytváří jakousi soukromou zónu formou otevřeného atria. Jednopodlažní hmota jedné z části objektu je doplněná výrazným částečným zastřešením...

Fakultní nem. u sv. Anny - Novostavba odpad. hospodářství

Investor Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Místo realizace Pekařská 664/53, Brno
Termín realizace 11/2018-06/2019

Předmětem projektu stavební zakázky byla demolice nepodsklepené jednopodlažní budovy s lichoběžníkovým půdorysem. V minulosti byla využívána jako zvířetník, v současnosti je využívána pro účely odpadového hospodářství, technické údržby a skladování. Součástí projektu bylo také novostavba objektu odpadového hospodářství v areálu Fakultní nemocnice u Svaté Anny v Brně. Jedná se o samostatně stojící dvoupodlažní, nepodsklepený objekt. Nosná konstrukce...

Fakultní nem. u sv. Anny - Stavební úpravy budovy K

Investor Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Místo realizace Pekařská 664/53, Brno
Termín realizace 01/2019-06/2019

Předmětem stavebních úprav v budově K došlo k sjednocení pracoviště ústavu klinické imunologie a alergologie do jedné budovy. Nově navrhované prostory mají v provozním celku návaznost na stávající provoz v objektu K. Ve 2.NP byly zřízeny nové prostory pro ambulantní provoz, který byl přesouván z budovy A. Ve 3.NP byly navrhovány nové inspekční pokoje, místnost laboratoře a zázemí sester, které přecházejí z pracoviště z budovy A do budovy K. Veškeré stavební...

Nemocnice Milosrdných bratří Brno - Rekonstrukce 3.NP hlavní budovy

Investor Nemocnice Milosrdných Bratří Brno, příspěvková organizace
Místo realizace Polní 3, Brno
Termín realizace 08/2018 - 11/2018

Účelem navržené rekonstrukce bylo zlepšení standardu 3.NP pro lůžkovou jednotku a rekonstrukce technické infrastruktury části objektu. Stavební práce proběhly převážně ve 3.NP hlavní budovy nemocnice, ale byly nutné i zásahy do ostatních pater budovy, zejména do části 4.NP, kterým prochází stoupací trasa VZT a byla zde vybudována nová strojovna VZT.  Z důvodu zachování lůžkové kapacity bylo nutné provádět stavební práce za provozu objektu. Stavba byla důsledně...

Polyfunkční dům Milady Horákové 23, Brno

Investor IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Místo realizace Milady Horákové 23, Brno
Termín realizace 03/2017 - 09/2018

Jedná se o novostavbu polyfunkčního domu v centru Brna. Objekt je desetipodlažní se suterénem za bezmála 105 milionů korun českých. V suterénu se nacházejí technické místnosti a sklepní kóje, v přízemí obchodní jednotka a parkovací stání, v 2.NP kancelářské prostory, 3NP je kombinací kancelářských prostor a bytů, 4NP až 10NP jsou bytové jednotky o velikosti 1+kk až4+kk. Objekt je založen na velkoprůměrových ŽB pilotách, sousední objekt a komunikace jsou podchyceny...

Nemocnice Prostějov, dětská jednotka DPD

Investor Olomoucký kraj
Místo realizace Mathonova 291/1, Prostějov
Termín realizace 12/2017 - 05/2018

Předmětem plnění zakázky byly stavební úpravy stávajícího čtyřpodlažního celopodsklepeného objektu. Jednalo se především o úpravy části stávajících prostorů dětského oddělení ve 2 a 3 NP za bezmála 19 milionů korun českých, za účelem zlepšení prostředí a komfortu pro pacienty a pracovníky oddělení. Dále se jednalo o rekonstrukci technických a technolických zařízení dotčených částí.V části 2.NP vznikly úpravami nové centrální šatny pro sestry,...

Rekonstrukce bytového domu Bratislavská 40, Brno

Investor Statutární město Brno
Místo realizace Bratislavská 40, Brno
Termín realizace 03 - 08/2018

Předmětem zakázky byla rekonstrukce a oprava části bytového domu pro potřeby Armády spásy v centru města Brna na ulici Bratislavská za bezmála 12 milionů korun českých. V rámci oprav bytových jednotek byly provedeny nové elektroinstalac včetně osvětleníe, vyměna umývadel a baterií, topná tělesa, opraveny omítky a obklady stěn, nové PVC podlahy. Dále byly provedeny snížené protipožární podhledy ze sádrokartonu. Opraveny byly stávající balkóny, nově byly dodány...

Modernizace ZŠ a ŠJ Novolíšeňská, Brno

Investor Statutární město Brno, Městská část Brno - Líšeň
Místo realizace Polní 3, Brno
Termín realizace 06/2017 - 09/2017

Projekt rekonstrukce a modernizace se týkal tří provozních pavilonů školy: pavilonu tělovýchovy, pavilonu jídelny s varnou a spojovacího krčku. Jeho předmětem byla výměna vnitřních instalací ve jmenovaných objektech, a to vody, kanalizace, plynu a rozvodů elektrické energie a dále instalace nové VZT jednotky ve varně a v tělocvičně. Zároveň byla provedena modernizace povrchových úprav jednotlivých objektů, podhledů a stávajících dveří, vše v původním rozsahu....

Nemocnice Milosrdných bratří Brno - Lůžková jednotka 4.NP

Investor Nemocnice Milosrdných bratří Brno, příspěvková organizace
Místo realizace Polní 3, Brno
Termín realizace 07/2016 - 06/2017

Předmětem stavební zakázky byly kompletní stavební práce rekonstrukce objektu SO22 v 4.NP nemocnice pro potřeby dlouhodobé lékařské péče, rekonstrukce části stávajícího objektu SO21 na lůžkovou jednotku DIOP a oprava koupelen pacientů, čistících místností a kuchyněk v objektu LDN. Součástí prací bylo provedení bourání stávajících konstrukcí a statické zabezpečení. Byly provedeny úpravy stávajících dispozic za účelem vytvoření nových lůžkových...

Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova, Brno

Investor Statutární město Brno
Místo realizace Zahradníkova 494/2, Brno
Termín realizace 01/2016 - 11/2016

Předmětem plnění byla rekonstrukce komplexu stávajících budov polikliniky Zahradníkova, nacházející se v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Brno. Stavební činnosti spočívaly v zajištění důstojnějšího vzhledu budovy polikliniky jako kulturní památky, obnovením obvodového pláště. Úpravy zahrnovaly fasádu, výplně otvorů a vstupní portál a to především z hlediska stavebně - historického a akustického. Při rekonstrukci fasády byly provedeny sanační...

Rekonstrukce budovy Žerotínovo náměstí, Brno

Investor Jihomoravský kraj
Místo realizace Žerotínovo náměstí 1, Brno
Termín realizace 05/2016 - 11/2016

Objekt, ve kterém probíhaly stavební úpravy, je chráněnou nemovitou kulturní památkou, která slouží jako administrativní zázemí Krajského úřadu, včetně skladovacích a archivních prostorů, s jehož budovou jsou prostory stavebně propojeny. V interiéru proběhly úpravy dispozice, v suterénu vznikly členěním otevřeného sálového prostoru pětitrakt s centrálním prostorem s výškou na dvě podlaží, s využitím jako školící místnost, případně pro jiné multifunkční...

Rekonstrukce budovy MŠ Tišnovská 169

Investor Statutární město Brno
Místo realizace Tišnovská 1791/169, Brno
Termín realizace 09/2015 - 05/2016

Předmětem stavební zakázky byly stavební úpravy realizované za účelem snížení energetické náročnosti budovy. Došlo k výměně stávajících výplní otvorů novými plastovými výplněmi, k zateplení obvodového a střešního pláště, byla instalována nová hromosvodná soustava dle platných norem a provedeny nové klempířské výrobky. Bourací práce představovaly odstranění veškerých kabřincových obkladů, vybourání výplní otvorů, demontáž hromosvodu, demontáž...

Knihovna Jiřího Mahena, Brno

Investor Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace
Místo realizace Kobližná 70/4, Brno
Termín realizace 11/2013 - 09/2015

Předmětem zakázky této nemovité kulturní památky (Schattenbachův palác) byly stavební práce spočívající v komplexní rekonstrukci, vestavbě a nástavbě objektu občanské vybavenosti, dodávka elektroniky, včetně stavebních přípomocí a dodávka mobiliáře interiéru za bezmála 30 milionů korun českých. Předmětem stavebních prací bylo zejména vybudování konferenčního sálu spolu s novým sociálním zařízením, vestavbou výtahu pro bezbariérový přístup....

Centrum nových technologií ICRC

Investor Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Místo realizace Pekařská 664/53, Brno
Termín realizace 09/2015 - 01/2016

Předmětem stavebních úprav byla komplexní rekonstrukce prostoru 5NP budovy B1, za účelem vybudování nových laboratorních prostor. V řešeném prostoru byl ponechán v části 5NP objektu objektu B1 uzavřený prostor určený pro Centrum nových technologií. Tento prostor byl nevyužíván a společně s navazujícími prostory jako chodba, kanceláře, soc. zařízení apod. byl předmětem řešení navržené rekonstrukce pro vybudování čistých prostor určených pro přípravu...

Novostavba tělocvičny ZŠ Bosonožské nám. 44

Investor Statutární město Brno
Místo realizace Bosonožské nám. 44, Brno
Termín realizace 11/2014 - 11/2015

Jednalo se o přístavbu pro pohybové aktivity včetně odpovídajícího zázemí pro žáky ZŠ. Nově realizovaný objekt je nepodsklepený, dvoupodlažní se střešní terasou, přisazený k budově školy. Přístavba v úrovni 1NP zastavuje kompletní plochy školního dvora pro potřebu vytvoření plnohodnotného hřiště uvnitř objektu. Ve 2NP přesahuje objekt stavby školní pozemek do ulice a vedlejší zahrady. V přízemí stavby je umístěn nový hlavní vstup do školy. Ve druhém...

Rekonstrukce a nástavba budovy CH Hudcova, Brno

Investor ORGREZ, as.s
Místo realizace Hudcova 321/76, Brno
Termín realizace 05/2014 - 02/2015

Předmětem zakázky byly stavební práce úpravy objektu, které řešily nástavbu a komplexní rekonstrukci stávající administrativní budovy za bezmála 19 milionů korun českých, která je současně využívána jako výrobní prostor. Jedná se o tří podlažní objekt, s funkčním rozdělením výrobní části v 1.NP a administrativní části v ostatních patrech budovy. Nástavba budovy o výměře 700 m2. V rámci stavebních úprav objektu byla realizována výměna stávajících...

Domov pro seniory Foltýnova 21

Investor Statutární město Brno
Místo realizace Foltýnova 21, Brno
Termín realizace 11/2014 - 07/2015

Komplexní rekonstrukce domova pro seniory na ulici Foltýnova v Brně - Bystrci. Stavba je rozčleněna na 2 části. První projekt spočíval v realizaci stavebních úprav domova pro seniory, nacházejícího se mezi ulicemi Foltýnova a Rerychova, za účelem zlepšení nevyhovujícího stavu vertikálního přepravování klientů a zaměstnanců. Tyto úpravy souvisely s postupnou transformací penzionu pro důchodce na domov pro seniory. Rekonstrukce šesti stávajících nevyhovujících...

Nemocnice Milosrdných bratří Brno - Rekonstrukce porodních sálů 3.NP

Investor Nemocnice Milosrdných bratří Brno, příspěvková organizace
Místo realizace Polní 3
Termín realizace 02/2015 - 06/2015

Předmětem stavby byla úprava uvnitř stávající budovy Nemocnice Milosrdných bratří v objektu Polní 3. Součástí stavby byla nová dispozice objektu ve 3.NP pro vybudování nových pokojů univerzální lůžkové kapacity a adaptace původního vstupu. Součástí stavebních prací byly bourací a zednické práce - nové vyzdívky, úprava svislých nosných stěn, zazdění zcela či z části stávajících otvorů, provedení překladů z ocelových válcových nosníků, omítky,...

Hotelový dum Morava a ZUŠ F. Drdly

Investor Město Žďár nad Sázavou
Místo realizace Doležalovo náměstí 974/4, Žďár nad Sázavou
Termín realizace 09/2014 - 06/2015

Předmětem plnění stavební zakázky byly komplexní energetická opatření obou výše uvedených budov formou zateplení fasády a střechy, výměny výplní otvorů ve fasádních konstrukcích, oprava hydroizolace a zateplení obvodových konstrukcí 1PP a částečná úprava či oprava vnitřní dispozice budov. Budova hotelového domu se skládá ze 3 sekcí, má 5 nadzemních podlaží a 1 montážní podlaží pod terénem. Výrazným prvkem domu jsou pásová okna a v sekci "C" ustupující...

Novostavba administrativní budovy PSK Group

Investor Areál Vídeňská
Místo realizace Vídeňská 187/104a, Brno
Termín realizace 05/2013 - 04/2015

Stavbu tvoří samostatně stojící čtyřpodlažní objekt zastřešený plochou střechou, na půdorysu kříže, jehož podlaží je podlažím ustupujícím. Hmotově objekt působí jako průnik dvou kvádrů, přičemž hmota vyššího kvádru je od ostatní plochy fasád odlišena použitím fasádního velkoformátového Al obkladu se skleněnou fasádou v přízemí. Svislou nosnou konstrukcí tvoří zdivo z keramických tvárnic doplněné ŽB sloupy a stěnami. Vodorovné nosné konstrukce...

Rekonstrukce Domova mládeže Klášterského, Brno

Investor Domov mládeže a Zařízení skolního stravování Brno
Místo realizace Klášterského 620/4, Brno
Termín realizace 11/2013 - 09/2014

Předmětem stavby byly stavební práce spočívající v komplexní rekonstrukci vnějšího pláště budovy Domova mládeže za bezmála 23 milionů korun českých komplexním zateplovacím systémem kvalitativní třídy ,,A", soklová část objektu opláštěna provětrávanou fasádou s obkladem cementotřískovými deskami s přiznanými spárami, výměna stávajících výplní otvorů za nová plastová okna a balkonové sestavy, výměna vstupních portálů za nové vstupní stěny...

Polyfunkční dům Milady Horákové 25, Brno

Investor IMPERA, investiční odbor s proměnným základním kapitálem, a.s.
Místo realizace Milady Horákové 25, Brno
Termín realizace 03/2016 - 11/2017

Novostavba je navržena jako jednoduchá hmota s ustupujícími podlažími ve vyšších patrech za bezmála 94 milionů korun českých, sloužící jako polyfunkční dům s obchodní plochou, komerčními prostorami administrativy a byty, který doplňuje stávající souvislou zástavbu při ulici Milady Horákové. Přízemí je určeno především pro parkování osobních aut a je plošně rozděleno do celého stavebního pozemku. V druhém a třetím podlaží jsou umístěny komerční...

Nástavba a rekonstrukce BD Bratislavská 36a

Investor Statutární město Brno
Místo realizace Bratislavská 36a, Brno
Termín realizace 10/2013 - 10/2014

Bytový dům je součástí řadové zástavby ulice Bratislavská má jedno podzemní a pět nadzemních podlaží. V rámci bouracích prací bylo provedeno snesení konstrukce krovu při zachování stávající uliční římsy, následně byla prováděna dvoupodlažní nástavba bytového domu. Nosné stěny 6.NP a 7.NP jsou konstrukčně řešeny z lehkých pórobetonových tvárnic, které jsou zakončené ŽB věncem, na který byly kotveny ocelové nosníky nových stropních konstrukcí....

Nemocnice Milosrdných bratří Brno - Rekonstrukce objektu SO13, SO14, SO16, SO20

Investor Nemocnice Milosrdných bratří Brno, příspěvková organizace
Místo realizace Polní 3, Brno
Termín realizace 01/2014 - 07/2014

Předmětem stavby byly kompletní stavební práce rekonstrukce objektu SO13 - oddělení endoskopie nacházející se ve východní části 1.NP, objektu SO14+SO16 - lůžkového oddělení chirurgie umístěné ve dvorním traktu 2.NP., objektu SO20 - centrální šatny a lůžkové jednotky NEURON. Součástí stavebních prací bylo statické zajištění konstrukcí vč. sanace nosných konstrukcí a asanačních opatření. Dále rozsáhlé bourací a zednické práce - nové vyzdívky, omítky,...

Rekonstrukce Domu kultury, Kyjov

Investor Město Kyjov
Místo realizace Masarykovo náměstí 34, Kyjov
Termín realizace 07/2013 - 11/2013

Předmětem stavby byla celková rekonstrukce objektu občanské vybavenosti - kulturního domu města Kyjov spočívající v zateplení vnější obálky budovy komplexním zateplovacím systémem kvalitativní třídy ,,A", výměně stávajících výplní otvorů za nové hliníkové výplně otvorů s přerušeným tepelným mostem včetně zasklení izolačním trojsklem a osazení slunolamů kotvených do nové fasády za bezmála 13 milionů korun českých. Při výměně otvorů bylo realizováno...

Rekonstrukce Základní a Mateřské školy Pozořice

Investor Městys Pozořice
Místo realizace U školy 386, Pozořice
Termín realizace 07/2013 - 12/2013

Předmětem stavby byly kompletní stavební práce na objektech občanské vybavenosti - základní a mateřské školy v Pozořicích spočívající v rekonstrukci vnější obálky budovy komplexním zateplovacím systémem kvalitativní třídy ,,A"., realizaci výměny stávajících výplní otvorů za nové plastové výplně otvorů, vyměněny kompletní klempířské konstrukce objektu, nová skladba střešního pláště s tepelnou izolací a mechanicky kotvenou hydroizolační krytinou,...

Nemocnice Milosrdných bratří Brno - rekonstrukce 1NP vč. využití objektu SO10

Investor Nemocnice Milosrdných bratří Brno, příspěvková organizace
Místo realizace Polní 3, Brno
Termín realizace 06/2012 - 04/2013

Předmětem stavby byly kompletní stavební práce rekonstrukce stávajícího objektu SO10 a rekonstrukce v části vstupního objektu nemocnice v 1.NP stávající budovy s vybudováním nové evidence, ambulatních prostor a nového sociálního zázemí za bezmála 35 milionů korun českých. V objektu SO10 byly vybudovány nové provozy ambulancí (1.NP), jednodenní chirurgie (2.NP), nové porodní sály (3.NP) a nové pracoviště elektrovyziologie (4.NP). Součástí stavebních prací...

Rekonstrukce výrobního areálu Metaldyne Oslavany, Zbýšov

Investor Metaldyne Oslavany, spol. s r.o.
Místo realizace Na Láně 643, Zbýšov u Brna
Termín realizace 11/2007 - 04/2013

Předmětem zakázky byla komplexní rekonstrukce výrobních hal a administrativně-sociální budovy v průmyslovém areálu, výstavba nového skladovacího objektu, venkovní terénní úpravy včetně nové asfaltové komunikace za bezmála 65 milionu korun českých. V rámci rekonstrukce výrobní haly došlo k opravě a vyhotovení nové konstrukce podlahy pro těžký provoz, byly aplikovány epoxidové stěrky, kompletní demontáž stávajících ocelových pásových oken a opláštění...

Rekonstrukce objektu Leskava, Maxprogres

Investor MAXPROGRES, s.r.o.
Místo realizace Traťová 1, Brno
Termín realizace 05/2012 - 11/2012

Předmětem projektu byla oprava stávající administrativní budovy. Součástí stavby byla nová dispozice objektu, nové řešení obvodového pláště a střechy, provedení nových technických instalací. Celkové hmotné řešení budovy zachovává vlastní třípodlažní budovu včetně svislé skeletové ocelové nosné konstrukce a konstrukce stropů. Přístavba jednopodlažní hmoty byla odstraněna a nahrazena novou třípodlažní hmotou v půdorysu původní přístavby. Dispozičně...

Přístavba MŠ Medlánky, Brno

Investor Statutární město Brno
Místo realizace Hudcova 47, Brno
Termín realizace 11/2011 - 03/2012

Předmětem zakázky byla komplexní realizace přístavby stávající mateřské školy na ulici Hudova 47 v Brně - Medlánkách za bezmála 21 milionu korun českých. Nová dvoupodlažní přístavba má 3 oddělení po 25 dětech a kanceláře ředitelky a zástupkyně, které slouží také jako zasedací místnost. Součástí přístavby je i řešení zpevněných ploch a nového oplocení. Přístavba mateřské školy je provedena jako ocelový skelet. Jádro obvodové stěny je tvořeno...

Bytový dům U Staré Cihelny, Vyškov

Investor SMART MOVE s.r.o.
Místo realizace Hybešova 25, Vyškov
Termín realizace 12/2009 - 09/2011

Kompletní realizace novostavby pětipodlažního bytového domu, ve kterých je umístěno 54 bytových jednotek různé velikost za bezmála 85 milionů korun českých. V podzemním podlaží jsou umístěny garáže a společné prostory domu. Půdorysně he objekt do tvaru ,,T" o rozměrech 70,5x40,7m, založení objektu je provedeno na základových ŽB pasech, obvodový plášť je tvořen nosným broušeným zdivem doplněny tepelnou izolací tloušťky 100 mm, stropní konstrukce je převážně...
Modul: Reference - VŠECHNY