Systém řízení a certifikace

Společnost PSK Group, spol s r.o. v roce 2004 získala certifikát pro systém řízení managementu dle ČSN EN ISO 9001. V dalším roce se nám podařilo získat certifikát pro systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001 a následně v roce 2008 certifikát pro systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001

V každém roce od zavedení je ve společnosti proveden dozorový audit v rámci kterého byla certifikace vždy úspěšné obhájena.


Společnost PSK Group, spol. s r.o. vyhlašuje tuto Politiku společnosti, která slouží k řízení jednotlivých činností v oblasti kvality, ochrany životního prostředí a ochrany zdraví při práci.

Vedení společnosti se zavazuje plnit následující principy:

  • Zákazník je u nás na prvním místě
  • Výsledné dílo předáváme v nejvyšší možné kvalitě
  • Zaměstnancům zajišťujeme příjemné a zároveň bezpečné pracovní prostředí
  • Udržujeme vzájemně prospěšné odběratelsko-dodavatelské vztahy
  • Během naší činnosti dbáme na životní prostředí
  • Chováme se v souladu s platnými právními požadavky a etikou podnikání