Aktuality z PSK GROUP

Ocenění naší práce investory

05. 01. 2018

Ocenění naší práce investory

V druhé polovině minulého roku dokončila naše dynamická stavební společnost několik významných stavebních zakázek na území města Brna a jeho blízkého okolí a předala tyto díla investorům k užívání.
V návaznosti na úspěšné přejímky staveb investorům, vysokou kvalitu provedených prací, dokončení stavebních zakázek ve smluvních termínech a na základě projevené spokojenosti našich zákazníků (investorů), jsme obdrželi referenční listy stavebních zakázek, tedy písemné hodnocení činnosti a práce naší společnosti na dané stavbě.

1. BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s. - Obytný soubor v lokalitě BRNO - SLATINA
    - vystavili a podepsali pánové Mgr. Petr Václavík, ředitel společnosti a Ing. Vojtěch Dyk, technický ředitel
2. IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnných základním kapitálem, a.s. - Polyfunkční dům, ul. Milady Horákové 25, Brno
    - vystavil a podepsal pan Ing. Jaromír Beneš
3. Statutární město Brno - ZŠ a ŠJ Novolíšeňská - rekonstrukce a modernizace
    - vystavil a podepsal pan Mgr. Břetislav Štefan, starosta MČ Brno - Líšeň
4. VÍT MAKOVSKÝ s.r.o. - Školící středisko a areál společnosti VÍT MAKOVSKÝ s.r.o.
    - vystavil a podepsal pan Vít Makovský, jednatel společnosti

"Velice si vážíme těchto ocenění práce našich stavebních kapacit od spokojených zákazníků. Děkujeme za důvěru a přejeme spokojené užívání dokončených stavebních zakázek."

Modul: Aktuality