Aktuality z PSK GROUP

Soutěž "Stavba Jihomoravského kraje 2017" za účasti 3 našich projektů

16. 02. 2018

Soutěž Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji pod záštitou Jihomoravského kraje letos vyhlásil 16. ročník soutěže Stavba Jihomoravského kraje. Jedenáctičlenná porota v čele s rektorem VUT v Brně Petrem Štěpánkem posoudí přihlášená stavební díla podle jejich funkčnosti, celkové koncepce, architektonické hodnoty, kvality prací, začlenění do okolí a dalších zvláštních předností a následně určila vítěze v sedmi kategoriích. Letos jsme do tradiční soutěže Stavba JmK 2017, jejímž posláním je prezentace a propagace kvalitních stavebních projektů v JmK a přiblížení nejlepších stavebních děl a jejich tvůrců širší laické i odborné veřejnosti, přihlásili hned tři naše projekty, které realizovala naše dynamická stavební společnost:REKONSTRUKCE 4NP V BUDOVĚ NEMOCNICE MILOSRDNÝCH BRATŘÍ V BRNĚ - lůžková jednotka DIOP a lůžková jednotka DLP

Rekonstrukce 4.NP byla realizována ve 2. etapách kvůli nutnosti zachování maximálního provozu nemocnice. Kvůli tomuto omezení bylo při stavebních pracích důsledně dbáno na oddělení stavební části od zbytku nemocnice. Vzhledem k charakteru péče bylo dbáno zejména na dostatečně dimenzované prostory pro mytí pacientů a čistících místností, které byly umístěny tak, aby cesty personálu byly co možná nejkratší. Lůžková jednotka DIOP nabízí 8 lůžek pro intenzivní péči, lůžková jednotka DLP pak nabízí celkem 30 lůžek. Stavba byla realizována v období 07/2016 - 03/2017.

NOVOSTAVBA POLYFUNKČNÍHO DOMU NA ULICI MILADY HORÁKOVÉ 25

Jedná se novostavbu polyfunkčního domu v centru Brna. Objekt je desetipodlažní se suterénem. V suterénu se nacházejí technické místnosti a sklepní kóje, v přízemí obchodní jednotka a parkovací stání, v 2 podlaží kancelářské prostory, 3 podlaží je kombinací kancelářských prostor a bytů, 4 až 10 podlaží jsou bytové jednotky o velikosti 1+kk až 4+kk. Celkem se zde nachází 29 bytových jednotek a 15 kanceláří. Objekt polyfunkčního domu vyplňuje proluku v zástavbě na ulici Milady Horákové a byl realizován v období 04/2016 - 11/2017.

NOVOSTAVBA ŠKOLÍCÍHO STŘEDISKA A AREÁLU SPOLEČNOSTI VÍT MAKOVSKÝ s.r.o. V  BRNĚ MODŘICÍCH

Jedná se o novostavbu školicího střediska a areálu firmy Vít Makovský s. r. o. v Brně – Modřicích. Objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený. V přízemí největší plochu zabírá školící místnost, kde budou umístěna nová technická zařízení zaváděná do sortimentu firmy a bude zde prezentován jejich provoz a instalace. Dále se v přízemí nachází kanceláře techniků se zázemím. Ve 2. podlaží jsou umístěny teoretické školící místnosti, kanceláře vedení firmy se zázemím a technická místnost. Součástí realizace stavební zakázky v období 12/2016 - 10/2017 byla vybudována kromě objektu školícího střediska i budova skladiště a také otevřený přístřešek.

Modul: Aktuality