Aktuality z PSK GROUP

Výroční zpráva společnosti za rok 2017

03. 07. 2018

Výroční zpráva společnosti za rok 2017 Rok 2017 byl pro naši dynamickou stavební společnost rokem úspěšného dokončení a předání velmi významných zakázek, a začátkem dalších zajímavých realizací. V důsledku efektivního plánování výroby i dalších oblastí činnosti dosáhl obrat za tento rok více než 270 milionů Kč. Takto významného obratu bylo dosaženo zásluhou všech zaměstnanců společnosti a obchodních partnerů.
Naše dynamická stavební společnost si za poslední období svými výkony vydobyla pozici stabilního, kvalitního, kapitálově silného a spolehlivého partnera, kdy větší či střední stavební zakázky dokáže naše společnost naprosto spolehlivě realizovat a má pro realizace těchto zakázek vybudované kvalifikované a odborné týmy techniků a v neposlední řadě také zkušený a odborný kolektiv pracovníků dělnických profesí.
V roce 2017 bylo provedeno několik personálních změn ve společnosti, a to především z důvodu růstu a dynamického rozvoje naší společnosti. Růst stavebních zakázek měl také za následek zvyšování stavu kmenových pracovníků dělnických profesí. V průběhu roku došlo k doplnění technického týmu, především divize stavební výroby. Současně další stavbyvedoucí společnosti úspěšně absolvoval autorizační zkoušky a stal se autorizovaným inženýrem ve stavebnictví.

Modul: Aktuality