Aktuality z PSK GROUP

Rekonstrukce Paláce opata na Zelném trhu spěje k dokončení

10. 07. 2018

Rekonstrukce Paláce opata na Zelném trhu spěje k dokončení Velmi náročná a rozsáhlá rekonstrukce "Paláce opata žďárského kláštera" na Zelném trhu 10 v Brně spěje ke zdárnému dokončení. V tomto období již byla dokončena nová dvorní vestavba se založením v úrovni cca -7,0 m, která je propojena se stávajícími sklepy. Celý tento prostor 2.PP a 1.NP bude sloužit jako restaurace pro návštěvníky našeho města. V nadzemních podlažích 1.NP - 5.NP vznikají prostory pro komerční využití a bytové účely. V těchto dnech se dokončuje také dvorní fasáda včetně výtahu s prosklenou šachtou a také vertikální zahrada, která je umístěna na dvorní fasádě.
Rychlé tempo výstavby je dáno finálním harmonogramem stavby, který počítá s celkovým dokončením stavby do konce srpna 2018 a následnou kolaudací tak, aby v průběhu září mohl být celý objekt zprovozněn pro uživatele a veřejnost.


Historie budovy
Historie objektu Paláce opata žďárského kláštěra na Zelném trhu 10 v Brně sahá až do středověku. Tehdy zde stály domky řemeslníků, platnéřů, řezníků a městského medika. Potom zde vyrostl dům, který patřil Pánům z Lipé. V roce 1537 kupuje dům klášter cisterciáků ze Žďáru. Ti přikoupili ještě vedlejší dům č. 11 a podle projektu architekta Františka Grimma v roce 1752 opat Hennet oba domy spojil v jeden - zahájil stavbu pozdě barokního paláce - reprezentačního sídla žďárského opatství. V majetku žďárského kláštera zůstal palác až do roku 1784, kdy byl klášter zrušen. V 19. století přešel celý dům do majetku rodiny Lídlů, získal klasicistní úpravu a byl zvýšen ještě o jedno patro. V té době byla v domě zahájena výroba hudebních nástrojů a domu č. 10 se začalo říkat Lídlův dům.

Modul: Aktuality