Aktuality z PSK GROUP

Slavnostní otevření vzdělávacího centra Vranovice

01. 09. 2018

Slavnostní otevření vzdělávacího centra Vranovice Dne 1. září 2018 byl symbolicky otevřen jedinečný projekt Obce Vranovice, jehož zhotovitelem se stala naše dynamická stavební společnost, Vzdělávací centrum Floriánek. Výstavba nového vzdělávacího centra v hodnotě cca 50 mil. Kč byla logisticky velmi náročná z důvodu umístění nového objektu ve dvorní čtvrti. Za bezmála rok jsme zde vybudovali objekt, kterého je součástí pět moderních tříd vybavených interaktivní technikou, multisportovní tělocvičnu a výukový bazén, který poslouží nejen okolním školám, ale i spolkům.
Více než 600 lidí z Vranovic a blízkého okolí se přišlo v tento slavnostní den podívat na nové prostory centra. Starosta Jan Helikar a místostarosta Drahomír Dofek se ochotně ujali zájemců o prohlídku a všem poskytly odpovědi na otázky týkající se vzniku i provozu.
Zástupci okolních škol a představitelé obce dorazili na prohlídku v odpoledních hodinách, kdy je přivítal místostarosta Jaroslav Pejzlar. Přestřižení slavnostní pásky se ujal starosta Jan Helikar za pomoci místostarosty Pejzlara, ředitele a jednatele naší stavební společnosti pana Radka Kočky a krojované chasy. Farář Jaroslav Sojka celou školu vysvětil.
Následoval slavnostní projev starosty Jana Helikara v nové tělocvičně, kde se poté odehrálo vystoupení malých tanečníků a krojované chasy, kteří předtančili Moravskou besedu a zpěvem ukončili tento výjimečný den.

Modul: Aktuality