Aktuality z PSK GROUP

Dokončení rekonstrukce paláce opata v Brně

30. 09. 2018

Dokončení rekonstrukce paláce opata v Brně Dnešního dne byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce paláce opata žďárského kláštera na Zelném trhu 10 v Brně, která probíhala pod pozorným dohledem národního památkového ústavu a odboru památkové péče magistrátu města Brna téměř 20 měsíců.
Velmi náročná rekonstrukce paláce včetně nové podzemní dvorní vestavby si vyžádala investice v celkové hodnotě bezmála 90 miliónů korun. Již v průběhu října letošního roku bude celý objekt zprovozněn pro podnikatele i veřejnost.
Historie budovy:
Historie objektu Paláce opata žďárského kláštěra na Zelném trhu 10 v Brně sahá až do středověku. Tehdy zde stály domky řemeslníků, platnéřů, řezníků a městského medika. Potom zde vyrostl dům, který patřil Pánům z Lipé. V roce 1537 kupuje dům klášter cisterciáků ze Žďáru. Ti přikoupili ještě vedlejší dům č. 11 a podle projektu architekta Františka Grimma v roce 1752 opat Hennet oba domy spojil v jeden - zahájil stavbu pozdě barokního paláce - reprezentačního sídla žďárského opatství. V majetku žďárského kláštera zůstal palác až do roku 1784, kdy byl klášter zrušen. V 19. století přešel celý dům do majetku rodiny Lídlů, získal klasicistní úpravu a byl zvýšen ještě o jedno patro. V té době byla v domě zahájena výroba hudebních nástrojů a domu č. 10 se začalo říkat Lídlův dům.

,,Děkujeme za skvělou spolupráci investorovi, všem zúčastněným organizacím a přejeme příjemné užívání zrekonstruovaného paláce."

Modul: Aktuality