Aktuality z PSK GROUP

Dokončení modernizace ZŠ a ŠJ Novolíšeňská, Brno

15. 09. 2017

Dokončení modernizace ZŠ a ŠJ Novolíšeňská, Brno Dnešním dnem byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce a modernizace 3 pavilonů základní školy Novolíšeňská 10 v Brně. Jednalo se o stavební objekty SO 01 varna s jídelnou, SO 02 pavilon tělovýchovy a SO 03 spojovací krček.
V pavilonu varny s jídelnou došlo ke kompletní výměně všech instalací nutných pro provoz varny a výrobního zázemí (vodovod, kanalizace, plynovod, elektroinstalace, slaboproudé montáže, vzduchotechnika, chlazení, měření a regulace) a následně k modernizaci všech navazujících stavebních konstrukcí a montáži gastro zařízení a vybavení varny s jídelnou. Kapacita školní jídelny je až 1200 obědů denně.
Pavilon tělovýchovy prošel rozsáhlou rekonstrukcí, tedy od modernizace instalací včetně nového moderního systému větrání tělocvičen a dalších vybraných prostor s důrazem na ekonomický provoz a parametry akustického výkonu. V obou tělocvičnách byla provedena nová sportovní podlaha v kombinovaném provedení trojitého pružného roštu s plošným záklopem a lité polyuretanové sportovní podlahy s barevným nátěrem a lajnováním. Tento moderní typ sportovní podlahy je proveden také v nářaďovnách a vstupním prostoru pavilonu před tělocvičnami. Stavební zakázka za bezmála 24 milionů Kč byla realizována za pouhé 3 měsíce.
"Děkujeme a přejeme hlavně dětem příjemné užívání modernizovaných prostor".

Modul: Aktuality