Aktuality z PSK GROUP

Soutěž - Stavba Jihomoravského kraje 2018

01. 02. 2019

Soutěž - Stavba Jihomoravského kraje 2018 Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji pod záštitou Jihomoravského kraje vyhlásil v pořadí již 17. ročník soutěže – Stavba Jihomoravského kraje 2018. Posláním soutěže je prezentace a propagace kvalitních výstavbových projektů v Jihomoravském kraji a přiblížení nejlepších stavebních děl a jejich tvůrců širší laické i odborné veřejnosti. Předsedou odborné poroty je prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h.c., rektor vysokého účení technického v Brně, místopředsedou odborné poroty je Ing. Petr Hýbler, radní pro Jihomoravský kraj pro oblast regionálního rozvoje a spolu s dalšími důležitými osobami již začali pečlivě vybírat vítěze tohoto ročníku v 7. kategoriích. Naše společnost do soutěže přihlásila dvě velmi významné zakázky.

V kategorii č. 5 - Rekonstrukce staveb bojuje o umístění velmi náročná zakázka pámátkově chráněné stavby z 18. století, "Paláce opata žďárského kláštera", původně obchodního, kancelářského a obytného domu na Zelném trhu 10, kde došlo k zásadním opravám spočívajících v celkové výměně konstrukcí pavlačí, nahrazení stávajících rozvodů elektřiny, VZT a rozvodů ústředního topení, přezdění a zesílení kleneb a poškozeného zdiva výztuží a repasi původních oken a dveří. V paláci nyní naleznete několik netradičních podniků jako např. Hotel, který neexistuje nebo lounge bar Slast. Ve vnitrobloku se nachází jedna z největší vertikálních zahrad, která zlepšuje mikroklima a vzduch v domě.
V kategorii č. 1 - Stavby občanské vybavenosti soutěží stavba, jejíž předmětem bylo vybudování přístavby, která byla provedena ve dvorní části stávajícího vzdělávacího centra Floriánek ve Vranovicích. Výstavbu nového vzdělávacího centra v hodnotě cca 50 mil. Kč jsme vybudovali za bezmála rok. Součástí objektu je pět moderních tříd vybavených interaktivní technikou, multisportovní tělocvičnu a výukový bazén.

Vzhledem k náročnosti, preciznosti vyhotovení zakázek a úsilí, které do všech akcí celý tým vkládá, věříme, že se nám podaří v soutěži uspět.

Modul: Aktuality