Aktuality z PSK GROUP

Odborné osvědčení realizátora ETICS

14. 06. 2019

Odborné osvědčení realizátora ETICS V průběhu května 2019 získala naše dynamická stavební společnost ,,Osvědčení realizátora ETICS" na základě provedené certifikace technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha. TZÚS Praha provádí osvědčování a certifikace odborné způsobilosti firem, provádějící vnější zateplení budov kontaktními zateplovacími systémy. Systém odborné způsobilosti je založen na těchto hlavních zásadách:

  1. existující platné technické specifikace realizovaných systémů ETICS v souladu s legislativou pro uvádění výrobků na trh, t.j. Evropské technické schválení (ETA) (nebo Stavební technické osvědčení (STO) pro výrobky které nejsou pokryté ETAG 004),
  2. shoda postupů s montážními pokyny výrobců, ČSN 73 2901 a dalšími normami a právními předpisy,
  3. audity nezávislými auditory přímo na stavbách,
  4. předem ohlášené i neohlášené kontrolní návštěvy auditorů přímo na stavbě kdykoliv v době platnosti osvědčení, prováděné nejméně jednou ročně.

Modul: Aktuality