Aktuality z PSK GROUP

Rekonstrukce Vzdělávacího centra Vranovice finišuje

25. 06. 2019

Rekonstrukce Vzdělávacího centra Vranovice finišuje Rekonstrukce Vzdělávacího centra ve Vranovicích, jejíž předmětem je rekonstruovaný obvodový plášť – nové výplně otvorů, kompletní zateplení obálky, nová střešní krytina doplněná o střešní okna, nové podlahové vrstvy, nový krov, veškeré rozvody zdravotechniky, topení, elektroinstalace, vzduchotechniky se blíží ke zdárnému konci. Právě v tuto chvíli probíhá dokončování sádrokartonových konstrukcí, příprava dokončovacích prací a budování dětského hřiště ve dvorní části. Plášť budovy je téměř dokončen. Rychlé tempo výstavby je dáno harmonogramem výstavby, který počítá s kolaudací dne 15. 8. 2019 a s dokončením a předáním kompletního díla investorovi, kterým je Obec Vranovice.

Modul: Aktuality