Aktuality z PSK GROUP

Youtube video


Novostavba denního stacionáře a sociálního bydlení v Židlochovicích byla dokončena

29. 07. 2020

Novostavba denního stacionáře a sociálního bydlení v Židlochovicích byla dokončena V těchto dnech došlo k předání stavební zakázky ,,Novostavba denního stacionáře a sociálního bydlení Židlochovice".  Práce na této zakázce probíhaly od července 2019 do července 2020, tedy přesně rok. Nyní byly jednotlivé prostory předány k následnému užívání. 
Předmětem zakázky byla novostavba stacionáře a sociálního bydlení a zpevněných ploch okolo této stavby. Novostavba má půdorysný tvar kosého čtverce, jenž je situován podélnou osou rovnoběžně s osou komunikace. Novostavbou bylo vybudováno 5 bytových jednotek a stacionář. Konstrukčně je novostavba realizovaná jako tří podlažní. Zastřešení je provedeno plochou pochůzí zelenou střechou. Parkoviště bylo navrženo podél místní komunikace se stáním s kolmým ražením.

Modul: Aktuality