Aktuality z PSK GROUP

Youtube video


Nová zakázka - Hasičská zbrojnice Lelekovice

11. 08. 2020

Nová zakázka - Hasičská zbrojnice Lelekovice Začátkem tohoto měsíce se začalo pracovat na nové zakázce - Novostavba hasičské zbrojnice v Lelekovicích. Zakázka potrvá do konce roku 2021. Účelem výstavby nové hasičské zbrojnice je zkvalitnění podmínek pro činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů Lelekovice, která je zařazena podle Požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje do kategorie JPO III. Nová hasičská zbrojnice bude obsahovat především velkou garáž pro čtyři požární automobily, a to dvě vozidla CAS, jedno dopravní vozidlo (DA) a jedno vozidlo rychlé záchranné služby (RZA). Dále bude obsahovat nezbytné zázemí pro členy zásahové jednotky dle normy ČSN 73 5710, to znamená šatny, sušárnu, dílnu, sklady, společenskou místnost pro školení, posilovnu a kancelář velitele. Návrh dále obsahuje 3 parkovací místa pro hasiče, kteří přijedou svými vozidly k zásahu při vyhlášení poplachu a věž na sušení hadic. Jedná se o nepodsklepený objekt o jednom až dvou nadzemních podlažích.

Modul: Aktuality