Aktuality z PSK GROUP

Youtube video


Kolaudace přístavby administrativní budovy - REKOSTAV ZTI Moravany

11. 01. 2021

Kolaudace přístavby administrativní budovy - REKOSTAV ZTI Moravany V nejbližších dnech proběhne kolaudace zakázky ,,Přístavba Vídeňská - Administrativní budova" jakožto přístavba sídla firmy REKOSTAV-ZTI Moravany za zhruba 8,5 mil. Kč. V přízemí byly vystavěny skladovací prostory s malou dílnou a zázemím pro zaměstnance firmy. Ve druhém patře se nachází 3 kanceláře se zasedací místností a zázemím. Stavba je založena na základových pasech. Obvodové zdivo a překlady jednotlivých prosvětlovacích otvorů jsou vystavěny z keramických tvárnic systému Porotherm. Zastropení je navrženo z panelů Spiroll. Komunikace mezi jednotlivými patry je zajištěna železobetonovým schodištěm, kde jsou schody vetknuty do nosných zdí. Fasáda přízemí stavby odpovídá náplni patra. Tato plocha fasády je mírně zapuštěna směrem dovnitř s o stupeň tmavší omítkou, než tomu bude ve druhém patře. V druhém patře je použita organická hrubozrná modelační omítka. Díky svojí výrazné struktuře a dopadu slunce pod jiným úhlem se vždy mění zobrazení odlesku a reliéfu fasády. Hlavní dominantou objektu jsou vysoká úzká okna se seříznutím ostění. Tyto prvky dávají stavbě jasný tektonický výraz.

"Děkujeme za příležitost podílet se na této stavební zakázce a přejeme vedení společnosti REKOSTAV-ZTI Moravany a všem jejím zaměstnancům příjemné užívání".

Modul: Aktuality