Aktuality z PSK GROUP

Youtube video


Rekonstrukce školního bazénu ZŠ Pastviny dokončena

29. 01. 2021

Rekonstrukce školního bazénu ZŠ Pastviny dokončena Rekonstrukce školního bazénu na základní škole v Pastvinách, která probíhala v období od května 2020 do ledna 2021, byla dokončena dne 20. ledna. Předmětem této zakázky bylo vybourání nášlapných a spádových podlahových vrstev, osekání obkladů a omítek, vybourání příček z nenosního zdiva, vybourání interiérových prosklených stěn, vybourání dveří vč. zárubní, demontáž otopných těles, svítidel a zařizovacích předmětů, demontáž podhledů, VZT zařízení a rozvodů, vybourání a úpravy otvorů pro VZT potrubí, demontáž ocelové akumulační nádrže . V rámci stavebních úprav došlo k výměně či úpravě výše zmíněného. Provozní celek bazénu je součástí dilatačního celku G areálu školy spolu se strojovnou BT a učebnami školní družiny ve 2NP. Nachází se tady dva samostatné vstupy z exteriéru navazující na schodiště. Objekt je propojen se zbytkem školy chodbou v úrovni 2.NP.  Předání zakázky investorovi, kterým je Statutární město Brno, bude uskutečněno 1.-2. února 2021.

"Děkujeme za příležitost podílet se na této stavební zakázce a věříme, že za lepších časů až bude umožněno užívání bazénu, budou zaměstnanci školy a hlavně děti plně spokojeni s jeho navštěvováním".

Modul: Aktuality