Aktuality z PSK GROUP

Nové podzemí Zelného trhu

18. 07. 2017

Nové podzemí Zelného trhu

V rámci realizace stavební zakázky "Rekonstrukce paláce opata Žďárského kláštera, Zelný trh 10, Brno" provádí naše dynamická stavební společnost novou dvorní vestavbu se založením v úrovni -6,41 m a v místě propojení se stávajícími sklepy úroveň klesá až na hodnotu -7,12 m. Pažení stavební jámy do projektované hloubky cca 6-7 m, které bylo provedeno technologií tryskové injektáže, bylo nutné dimenzovat s ohledem na předpokládané smykové plochy. Stávající stavební objekty s plošným založením byly podchyceny technologií speciálního zakládání. Následně mohly být zahájeny zemní práce, kdy v takto malém prostoru dvora a při projektované hloubce výkopů, bylo nutné částečně použít technologii hlubinného pažení zemin. Celý tento uvedený proces má za následek stavební jámu, ve které právě vzniká dvoupodlažní dvorní vestavba z důvodu vytvoření prostoru zázemí restaurace a nové schodiště spojující podzemní prostory restaurace ve 2.PP.

Historie budovy
Historie objektu Paláce opata žďárského kláštěra na Zelném trhu 10 v Brně sahá až do středověku. Tehdy zde stály domky řemeslníků, platnéřů, řezníků a městského medika. Potom zde vyrostl dům, který patřil Pánům z Lipé. V roce 1537 kupuje dům klášter cisterciáků ze Žďáru. Ti přikoupili ještě vedlejší dům č. 11 a podle projektu architekta Františka Grimma v roce 1752 opat Hennet oba domy spojil v jeden - zahájil stavbu pozdě barokního paláce - reprezentačního sídla žďárského opatství. V majetku žďárského kláštera zůstal palác až do roku 1784, kdy byl klášter zrušen. V 19. století přešel celý dům do majetku rodiny Lídlů, získal klasicistní úpravu a byl zvýšen ještě o jedno patro. V té době byla v domě zahájena výroba hudebních nástrojů a domu č. 10 se začalo říkat Lídlův dům.

Modul: Aktuality