Aktuality z PSK GROUP

Youtube video


Dokončena hrubá stavba -Centrum zdravotních potřeb Čebín

19. 07. 2021

Dokončena hrubá stavba -Centrum zdravotních potřeb Čebín

V současné chvíli byla dokončena hrubá stavba zakázky ,,Novostavba zdravotních služeb - Čebín". Byla zahájena 2. fáze výstavby. V nejbližších dnech dojde k navážení prefabrikovaných sloupů a průvlaků a jejich montáži. Dále bude probíhat instalace oken, hliníkových vstupních dveří, podlah a posléze budou zahájeny dokončovací práce dle harmonogramu stavby. Také započalo vybourávání stávajících ploch, tzv. příprava území na novostavbu parkoviště. Dokončení projektu je naplánováno na první polovinu listopadu.

Navrhovaný objekt bude mít 1 nadzemní a 1 podzemní podlaží a na Z straně bude přiléhat k sousednímu pozemku. Polyfunkční dům bude rozdělen v 1. nadzemním podlaží na tři samostatné části, které budou využívány k různým účelům a budou přístupné samostatnými vstupy z venkovního prostoru. Je zde navržena ordinace praktického lékaře, odloučené oddělení pro výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků (výdejna léčiv) a pronajímatelná komerční jednotka, která bude využita jako řeznictví. Každý z jednotlivých provozů má navržen samostatný vstup z kryté kolonády. V 1. podzemním podlaží bude umístěna stomatologická ordinace a potřebné technické zázemí objektu.

Modul: Aktuality