Aktuality z PSK GROUP

Youtube video


Úspěšná kolaudace I.etapy OS Vyškov - Letní pole

11. 08. 2021

Úspěšná kolaudace I.etapy OS Vyškov - Letní pole Stavební úřad městského úřadu Vyškov vydal dne 11. 08. 2021 kolaudační souhlas s užíváním stavby I. etapy obytného souboru Vyškov - Letní pole. Předmětem této úspěšné kolaudace jsou SO01 terasový bytový dům ,,A", SO02 bytový dům ,,B1", SO21.1 komunikace a zpevněné plochy - neveřejná účelová komunikace s napojením na místní komunikaci v ulici Gorkého, SO16.2 dešťová kanalizace a retenční nádrže, SO19.2 vnitroareálové osvětlení a SO21.2 opěrné zídky. Kolaudace byla provedena ve smluvním termínu v naprosté spokojenosti investora stavby. Po provedení některých administrativních úkonů budou nové byty předány majitelům k užívání.

Modul: Aktuality