Aktuality z PSK GROUP

Youtube video


Centrum zdravotních služeb v Čebíně předáno investorovi

26. 11. 2021

Centrum zdravotních služeb v Čebíně předáno investorovi V minulém týdnu bylo úspešně předáno investorovi dílo ,,Centrum zdravotních služeb Čebín". Na této zakázce za zhruba 24,5mil. Kč pracovala naše dynamická stavební společnost od začátku tohoto roku.
Navrhovaný objekt má 1 nadzemní a 1 podzemní podlaží a na Z straně přiléhá k sousednímu pozemku. Polyfunkční dům je rozdělen v 1. nadzemním podlaží na tři samostatné části, které jsou využívány k různým účelům a jsou přístupné samostatnými vstupy z venkovního prostoru. Je zde ordinace praktického lékaře, odloučené oddělení pro výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků (výdejna léčiv) a pronajímatelná komerční jednotka, která je využita jako uzenářství. Každý z jednotlivých provozů má samostatný vstup z kryté kolonády. V 1. podzemním podlaží jeumístěna stomatologická ordinace a potřebné technické zázemí objektu. Základní obdélníkový tvar objektu je doplněn o kolonádu o délce 35 m, která je situována podél parkovacích ploch a vytvořila krytý venkovní prostor u jednotlivých vstupů do objektu. Kolonáda je na SZ straně zakončena odděleným objektem veřejného WC, zastřešený ustupující meziprostor je k využití pro sezónní prodejce. 

"Děkujeme za příležitost podílet se na této stavební zakázce a přejeme příjemné užívání objektu".

Modul: Aktuality