Aktuality z PSK GROUP

Youtube video


Rekonstrukce objektu č.15 - Veterinární univerzita Brno předána investorovi

16. 12. 2021

Rekonstrukce objektu č.15 - Veterinární univerzita Brno předána investorovi Dnešním dnem byla investorovi předána zakázka ,,Rekonstrukce objektu č.15 - Veterinární univerzita Brno". Jednalo se o rekonstrukci pavilonu 15 v areálu Veterinární univerzity v Brně, v hodnotě stavebního díla ve výši cca 50 mil. Kč. Budova byla z exteriéru zateplena 150 mm minerální vatou. Stávající okna zůstaly zachována, ale rámy byly zatepleny 30 mm minerální vatou. Střecha zůstala zachována. Rekonstrukce probíhala ve 3 podlažích, podkroví zůstalo stávající. V podkroví byly odstraněny stávající sklady, které byly nahrazeny jednou technickou místností. Dále byly v podkroví umístěny dvě VZT jednotky. Výměníková stanice a technické zázemí, které jsou umístěné v částečném podsklepení, byly kompletně vyměněny. Vzhled objektu zůstal zachován, je v souladu s architekturou areálu. Do budovy byl instalován výtah, který nyní obsluhuje 1NP – 3NP. Do budovy byl instalován nový komín. Podlahy byly kompletně vyměněny. Ve všech užitkových místnostech (chodby, toalety apod.) byla provedena keramická dlažba se soklem. Učebny a laboratoře byly osazeny vinylem.

"Děkujeme za příležitost podílet se na této stavební zakázce a přejeme příjemné užívání objektu".

Modul: Aktuality