Aktuality z PSK GROUP

Youtube video


Úspěšná kolaudace Novostavby hasičské zbrojnice Lelekovice

18. 05. 2022

Úspěšná kolaudace Novostavby hasičské zbrojnice Lelekovice

Stavební úřad městského úřadu Brno vydal dne  kolaudační souhlas s užíváním stavby ,,Hasičská zbrojnice Lelekovice". Účelem výstavby nové hasičské zbrojnice za zhruba 20mil. Kč. bylo zkvalitnění podmínek pro činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů Lelekovice, která je zařazena podle Požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje do kategorie JPO III. Nová hasičská zbrojnice obsahuje především velkou garáž pro čtyři požární automobily, a to dvě vozidla CAS, jedno dopravní vozidlo (DA) a jedno vozidlo rychlé záchranné služby (RZA). Dále obsahuje šatny, sušárnu, dílnu, sklady, společenskou místnost pro školení, posilovnu a kancelář velitele.
Jedná se o nepodsklepený objekt o jednom až dvou nadzemních podlažích. Založení objektu je plošné na základových pasech pod stěnami a základové desce pod volnými prostory objektu. Venkovní opěrné stěny jsou jako železobetonové monolitické úhlové tvořené stěnami a základovou deskou. Fasáda je v kombinaci dvou materiálů: tvrdé cementové omítky a obkladu z režných cihel, respektive z obkladových pásků. Okna jsou dřevěná. Sekční vrata jsou prosklená, hasičská auta jsou vidět přes prosklená vrata. Výškovou dominantu tvoří ocelová věž na sušení hadic, která je opláštěná dřevěnou žaluzií z důvodu provětrání věže.
https://youtu.be/IWivpioXD4A

Modul: Aktuality