Aktuality z PSK GROUP

Youtube video


Stavba Jihomoravského kraje 2021

15. 02. 2022

Stavba Jihomoravského kraje 2021

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji společně s Jihomoravským krajem vyhlásil jubilejní, 20. ročník soutěže. Posláním soutěže je prezentace a propagace kvalitních výstavbových projektů v Jihomoravském kraji a přiblížení nejlepších stavebních děl a jejich tvůrců širší laické i odborné veřejnosti. Současně si soutěž klade za cíl propagovat projekční, dodavatelské a investorské subjekty, mající sídlo v Jihomoravském kraji, které realizují zajímavé stavby na území kraje. Porotu, která má 12 členů, tvoří odborníci z řad vyhlašovatelů soutěže, fakulty architektury a stavební fakulty VUT v Brně a další nezávislí odborníci. Tajemníkem poroty je krajský manažer SPS pro Jihomoravský kraj. Předsedu a členy poroty jmenují na návrh představenstva SPS v JMK společně hejtman JMK a předseda představenstva SPS v JMK.

Jednotlivé stavby budou posuzovány zejména podle těchto kritérií:
a) plnění funkčních požadavků a koncepční řešení stavby
b) celkový stavebně architektonický výraz díla a začlenění do okolí
c) jakost stavebních prací
d) vhodnost použitých stavebních materiálů a výrobků
e) zvláštní přednosti stavby (např. originalita konstrukčního řešení, energetická úspornost, šetrnost k životnímu prostředí apod.)

Naše dynamická stavební společnost přihlásila do této soutěže Novostavbu Centra zdravotních služeb - Čebín. Držte nám palce!

Modul: Aktuality