Aktuality z PSK GROUP

Youtube video


Výstavba obytného souboru Letní pole - Vyškov pokračuje v rychlém tempu

22. 03. 2022

Výstavba obytného souboru Letní pole - Vyškov pokračuje v rychlém tempu Rozsáhlá výstavba obytného souboru Letní pole Vyškov pokračuje v rychlém tempu. Výstavba byla zahájena v dubnu roku 2020. Již v loňském roce proběhla úspěšná kolaudace objektů - SO01 terasový bytový dům ,,A", SO02 bytový dům ,,B1", SO21.1 komunikace a zpevněné plochy - neveřejná účelová komunikace s napojením na místní komunikaci v ulici Gorkého, SO16.2 dešťová kanalizace a retenční nádrže, SO19.2 vnitroareálové osvětlení a SO21.2 opěrné zídky. V rámci projektu bude vystavěno ve třech etapách celkem 146 moderních bytů o různých dispozicích. V objektu bude stát jedenáct bytových domů uspořádaných tak, aby využily všechen architektonický potenciál zvolené lokality. Investorem této velice významné zakázky je INVESTINŽENÝRING a.s.

Podrobné informace o projektu naleznete na webových stránkách www.letnipole.cz.


Modul: Aktuality