Aktuality z PSK GROUP

27. 10. 2017

Předání bytových domů OS Brno-Slatina II. etapa

Předání bytových domů OS Brno-Slatina II. etapa Již na konci srpna letošního roku dokončila naše dynamická stavební společnost výstavbu dvou nových bytových domů pod označením "D" a "B", každý o 55 bytech a komerčních prostorách v přízemí budov. V průběhu měsíce září byly dokončeny veškeré venkovní komunikace, chodníky, parkoviště, dětská hřiště a další vybavení pro obytný soubor. Po řádně provedené kolaudaci celého komplexu bytových domů byly dnes předány nové byty spokojeným zákazníkům,...
Číst celou aktualitu
10. 10. 2017

Hlavní partner HC Kometa Brno

Hlavní partner HC Kometa Brno Již od roku 2008 je naše dynamická stavební společnost stálým partnerem hokejového klubu Kometa Brno a vzhledem k oboustranné spokojenosti rozhodlo vedení společnosti o rozšíření spolupráce, čímž jsme se stali jedním s hlavních partnerů HC Kometa Brno. Dnešního dne tedy byla uzavřena nová partnerská smlouva mezi oběma subjekty na podporu extraligy mužů v ledním hokeji a současně na zajištění propagace a reklamy naší dynamické stavební společnosti v rámci...
Číst celou aktualitu
15. 09. 2017

Dokončení modernizace ZŠ a ŠJ Novolíšeňská, Brno

Dokončení modernizace ZŠ a ŠJ Novolíšeňská, Brno Dnešním dnem byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce a modernizace 3 pavilonů základní školy Novolíšeňská 10 v Brně. Jednalo se o stavební objekty SO 01 varna s jídelnou, SO 02 pavilon tělovýchovy a SO 03 spojovací krček.V pavilonu varny s jídelnou došlo ke kompletní výměně všech instalací nutných pro provoz varny a výrobního zázemí (vodovod, kanalizace, plynovod, elektroinstalace, slaboproudé montáže, vzduchotechnika, chlazení, měření a regulace) a následně...
Číst celou aktualitu
10. 08. 2017

Výkony a rozvoj společnosti v roce 2017

Výkony a rozvoj společnosti v roce 2017 Naše dynamická stavební společnost nadále i v roce 2017 posiluje stabilní, kvalitní a spolehlivé střední stavební společnosti, která realizuje naprosto spolehlivě větší či střední zakázky především na území Jihomoravského kraje, ale např. také na území hlavního města Prahy. Naši vážení zákazníci - investoři mají v naší dynamické stavební společnosti garanta kvalitní a úspěšné realizace svých investičních akcí.Za I. pololetí roku 2017 jsme dosáhli...
Číst celou aktualitu
18. 07. 2017

Nové podzemí Zelného trhu

Nové podzemí Zelného trhu V rámci realizace stavební zakázky "Rekonstrukce paláce opata Žďárského kláštera, Zelný trh 10, Brno" provádí naše dynamická stavební společnost novou dvorní vestavbu se založením v úrovni -6,41 m a v místě propojení se stávajícími sklepy úroveň klesá až na hodnotu -7,12 m. Pažení stavební jámy do projektované hloubky cca 6-7 m, které bylo provedeno technologií tryskové injektáže, bylo nutné dimenzovat s ohledem na předpokládané smykové plochy. Stávající...
Číst celou aktualitu
30. 06. 2017

Výroční zpráva společnosti za rok 2016

Výroční zpráva společnosti za rok 2016 V roce 2016 se naší dynamické stavební společnosti podařilo úspěšně navázat na rok 2015, který byl rokem změn a posunů, a to jak v oblasti výnosů za realizované stavební zakázky, tak z hlediska posunu typologie a velikosti realizovaných staveb.Naše dynamická stavební společnost si za poslední období svými výkony vydobyla pozici stabilního, kvalitního, kapitálově silného a spolehlivého partnera, kdy větší či střední stavební zakázky dokáže naše společnost...
Číst celou aktualitu
Předchozí stránka / Další stránka (2/2)
Modul: Aktuality