Aktuality z PSK GROUP

01. 09. 2018

Slavnostní otevření vzdělávacího centra Vranovice

Slavnostní otevření vzdělávacího centra Vranovice Dne 1. září 2018 byl symbolicky otevřen jedinečný projekt Obce Vranovice, jehož zhotovitelem se stala naše dynamická stavební společnost, Vzdělávací centrum Floriánek. Výstavba nového vzdělávacího centra v hodnotě cca 50 mil. Kč byla logisticky velmi náročná z důvodu umístění nového objektu ve dvorní čtvrti. Za bezmála rok jsme zde vybudovali objekt, kterého je součástí pět moderních tříd vybavených interaktivní technikou, multisportovní tělocvičnu a...
Číst celou aktualitu
16. 08. 2018

Morava Golf Tour 2018

Morava Golf Tour 2018 Naše dynamická stavební společnost je již šestým rokem hlavním partnerem moravské golfové tour pro patrioty. V rámci tohoto šestého ročníku se dnes odehrál na hřisti Panorama Golf Resort Kácov další turnaj této tour. V rámci této akce podporujeme společně s ostatními partnery také charitativní projekty a v letošním roce ,,ligu vozíčkářů".Liga vozíčkářů je nezisková organizace, která již od roku 1990 pomáhá postiženým překonávat bariéry světa hendikepu....
Číst celou aktualitu
02. 08. 2018

Podpis smlouvy o dílo významné zakázky ,,Bytové domy Neumanka"

Podpis smlouvy o dílo významné zakázky ,,Bytové domy Neumanka Na jiždním svahu nejžádanější brněnské čtvrti vzrostou čtyři bytové domy, celkem 47 nových bytů komfortního bydlení. Investor stavební zakázky ,,Neumann bytový dům a.s.", který je součástí korporace Trikaya Asset Management Brno, určil generálním dodavatelem naši dynamickou stavební společnost. Projekt v hodnotě za bezmála 218 milionů se bude realizovat za pouhých 16 měsíců. Zahájení výstavby projektu Neumanka, který je šikovně skryt ve stávajícím terénu,...
Číst celou aktualitu
10. 07. 2018

Rekonstrukce Paláce opata na Zelném trhu spěje k dokončení

Rekonstrukce Paláce opata na Zelném trhu spěje k dokončení Velmi náročná a rozsáhlá rekonstrukce "Paláce opata žďárského kláštera" na Zelném trhu 10 v Brně spěje ke zdárnému dokončení. V tomto období již byla dokončena nová dvorní vestavba se založením v úrovni cca -7,0 m, která je propojena se stávajícími sklepy. Celý tento prostor 2.PP a 1.NP bude sloužit jako restaurace pro návštěvníky našeho města. V nadzemních podlažích 1.NP - 5.NP vznikají prostory pro komerční využití a bytové účely. V těchto dnech...
Číst celou aktualitu
03. 07. 2018

Výroční zpráva společnosti za rok 2017

Výroční zpráva společnosti za rok 2017 Rok 2017 byl pro naši dynamickou stavební společnost rokem úspěšného dokončení a předání velmi významných zakázek, a začátkem dalších zajímavých realizací. V důsledku efektivního plánování výroby i dalších oblastí činnosti dosáhl obrat za tento rok více než 270 milionů Kč. Takto významného obratu bylo dosaženo zásluhou všech zaměstnanců společnosti a obchodních partnerů.Naše dynamická stavební společnost si za poslední období svými výkony vydobyla...
Číst celou aktualitu
31. 05. 2018

Poděkování za spolupráci v sezóně 2017/2018

Poděkování za spolupráci v sezóně 2017/2018 S koncem mistrovské sezóny se nám dostalo poděkování za naši podporu nejen v uplynulém ročníku, ale také za dlouhodobou spolupráci, díky které se může HC Kometa zařadit mezi nejúspěšnější sportovní kluby. Motto závěru sezóny „I díky Vám máme double“ patří nejen nám, partnerům klubu, ale i všem věrným fanouškům. Čekání na další extraligový titul trvalo pouhý rok. Jako jednomu z mála hokejových klubů se HC Kometě podařilo v novodobé hokejové...
Číst celou aktualitu
26. 04. 2018

Stavba Jihomoravského kraje 2017

Stavba Jihomoravského kraje 2017 Nejlepší projekty jihomoravských stavebníků se ve čtvrtek 26. dubna představily na Brněnském výstavišti při vyhlášení 16. ročníku soutěže Stavba Jihomoravského kraje. Jedenáctičlenná porota v čele s rektorem VUT v Brně Petrem Štěpánkem posoudila 34 přihlášených stavebních děl podle jejich funkčnosti, celkové koncepce, architektonické hodnoty, kvality prací, začlenění do okolí a dalších zvláštních předností a následně určila vítěze v sedmi kategoriích....
Číst celou aktualitu
16. 02. 2018

Soutěž "Stavba Jihomoravského kraje 2017" za účasti 3 našich projektů

Soutěž Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji pod záštitou Jihomoravského kraje letos vyhlásil 16. ročník soutěže Stavba Jihomoravského kraje. Jedenáctičlenná porota v čele s rektorem VUT v Brně Petrem Štěpánkem posoudí přihlášená stavební díla podle jejich funkčnosti, celkové koncepce, architektonické hodnoty, kvality prací, začlenění do okolí a dalších zvláštních předností a následně určila vítěze v sedmi kategoriích. Letos jsme do tradiční...
Číst celou aktualitu
13. 02. 2018

Výstavba Milady Horákové 23 pokračuje v rychlém tempu

Výstavba Milady Horákové 23 pokračuje v rychlém tempu Polyfunkční dům na ulici Milady Horákové 23 v Brně roste v rychlém tempu, v lednu byla dokončena hrubá stavba deseti podlažního objektu s jedním podzemním podlažím. Rychlé tempo výstavby i přes zimní období je dáno harmonogramem výstavby, který počítá v září s kolaudací a s dokončením a předáním kompletního díla spokojeným zákazníkům nejpozději v říjnu 2018.  Investorem této stavební zakázky je IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním...
Číst celou aktualitu
11. 01. 2018

Podpora Městského divadla Brno

Podpora Městského divadla Brno Již bezmála deset let podporuje naše dynamická stavební společnost činnost Městského divadla Brno. Tento soubor představuje v rámci současného divadelního dění v České republice jednu z nejprogresivnějších uměleckých institucí s programovým zaměřením na činoherní a muzikálovou divadelní tvorbu. Divácká oblíbenost této scény, kdy naprostá většina představení je dlouhodobě vyprodána, tkví především ve faktech, že nabízená představení jsou pečlivě...
Číst celou aktualitu
05. 01. 2018

Ocenění naší práce investory

Ocenění naší práce investory V druhé polovině minulého roku dokončila naše dynamická stavební společnost několik významných stavebních zakázek na území města Brna a jeho blízkého okolí a předala tyto díla investorům k užívání.V návaznosti na úspěšné přejímky staveb investorům, vysokou kvalitu provedených prací, dokončení stavebních zakázek ve smluvních termínech a na základě projevené spokojenosti našich zákazníků (investorů), jsme obdrželi referenční listy stavebních zakázek,...
Číst celou aktualitu
15. 12. 2017

Veselé Vánoce a úspěšný nový rok 2018

Veselé Vánoce a úspěšný nový rok 2018 Jménem vedení celé společnosti bychom rádi vyjádřili poděkování všem investorům, zákazníkům, obchodním partnerům, subdodavatelům a spolupracovníkům za výbornou spolupráci v letošním roce 2017 a přejeme všem klidné a šťastné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok 2018.
Číst celou aktualitu
16. 11. 2017

Kolaudace PD Milady Horákové 25

Kolaudace PD Milady Horákové 25 Po usilovné práci, která zahrnula více než 1,5 roku od zahájení stavby došlo ve čtvrtek 16. listopadu ke kolaudaci významné stavební zakázky, polyfunkčního domu na ulici Milady Horákové 25 a jednotlivé prostory a byty tak mohou být následně předány jejich uživatelům. Novostavba, která zahrnuje obchodní plochy, komerční prostory pro administrativu a prostorné byty, s investičními  náklady bezmála 89 milionů Kč, je navržena jako jednoduchá hmota s ustupujícími...
Číst celou aktualitu
14. 11. 2017

270 let Nemocnice Milosrdních bratří, Brno

270 let Nemocnice Milosrdních bratří, Brno V úterý 14. listopadu uplynulo přesně 270 let od založení Nemocnice Milosrdných bratří. Jde o nejstarší souvisle fungující nemocnici na Moravě a po pražské Nemocnice na Františku o druhou nejstarší v České republice. Při této příležitosti se tu pod záštitou primátora města Brna pana Vokřála slavnostně otevřela zrekonstruovaná část zázemí pro lůžkovou péči nacházející se ve 2. nadzemním podlaží, kterou realizovala naše dynamická stavební společnost....
Číst celou aktualitu
27. 10. 2017

Předání bytových domů OS Brno-Slatina II. etapa

Předání bytových domů OS Brno-Slatina II. etapa Již na konci srpna letošního roku dokončila naše dynamická stavební společnost výstavbu dvou nových bytových domů pod označením "D" a "B", každý o 55 bytech a komerčních prostorách v přízemí budov. V průběhu měsíce září byly dokončeny veškeré venkovní komunikace, chodníky, parkoviště, dětská hřiště a další vybavení pro obytný soubor. Po řádně provedené kolaudaci celého komplexu bytových domů byly dnes předány nové byty spokojeným zákazníkům,...
Číst celou aktualitu
10. 10. 2017

Hlavní partner HC Kometa Brno

Hlavní partner HC Kometa Brno Již od roku 2008 je naše dynamická stavební společnost stálým partnerem hokejového klubu Kometa Brno a vzhledem k oboustranné spokojenosti rozhodlo vedení společnosti o rozšíření spolupráce, čímž jsme se stali jedním s hlavních partnerů HC Kometa Brno. Dnešního dne tedy byla uzavřena nová partnerská smlouva mezi oběma subjekty na podporu extraligy mužů v ledním hokeji a současně na zajištění propagace a reklamy naší dynamické stavební společnosti v rámci...
Číst celou aktualitu
15. 09. 2017

Dokončení modernizace ZŠ a ŠJ Novolíšeňská, Brno

Dokončení modernizace ZŠ a ŠJ Novolíšeňská, Brno Dnešním dnem byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce a modernizace 3 pavilonů základní školy Novolíšeňská 10 v Brně. Jednalo se o stavební objekty SO 01 varna s jídelnou, SO 02 pavilon tělovýchovy a SO 03 spojovací krček.V pavilonu varny s jídelnou došlo ke kompletní výměně všech instalací nutných pro provoz varny a výrobního zázemí (vodovod, kanalizace, plynovod, elektroinstalace, slaboproudé montáže, vzduchotechnika, chlazení, měření a regulace) a následně...
Číst celou aktualitu
10. 08. 2017

Výkony a rozvoj společnosti v roce 2017

Výkony a rozvoj společnosti v roce 2017 Naše dynamická stavební společnost nadále i v roce 2017 posiluje stabilní, kvalitní a spolehlivé střední stavební společnosti, která realizuje naprosto spolehlivě větší či střední zakázky především na území Jihomoravského kraje, ale např. také na území hlavního města Prahy. Naši vážení zákazníci - investoři mají v naší dynamické stavební společnosti garanta kvalitní a úspěšné realizace svých investičních akcí.Za I. pololetí roku 2017 jsme dosáhli...
Číst celou aktualitu
18. 07. 2017

Nové podzemí Zelného trhu

Nové podzemí Zelného trhu V rámci realizace stavební zakázky "Rekonstrukce paláce opata Žďárského kláštera, Zelný trh 10, Brno" provádí naše dynamická stavební společnost novou dvorní vestavbu se založením v úrovni -6,41 m a v místě propojení se stávajícími sklepy úroveň klesá až na hodnotu -7,12 m. Pažení stavební jámy do projektované hloubky cca 6-7 m, které bylo provedeno technologií tryskové injektáže, bylo nutné dimenzovat s ohledem na předpokládané smykové plochy. Stávající...
Číst celou aktualitu
30. 06. 2017

Výroční zpráva společnosti za rok 2016

Výroční zpráva společnosti za rok 2016 V roce 2016 se naší dynamické stavební společnosti podařilo úspěšně navázat na rok 2015, který byl rokem změn a posunů, a to jak v oblasti výnosů za realizované stavební zakázky, tak z hlediska posunu typologie a velikosti realizovaných staveb.Naše dynamická stavební společnost si za poslední období svými výkony vydobyla pozici stabilního, kvalitního, kapitálově silného a spolehlivého partnera, kdy větší či střední stavební zakázky dokáže naše společnost...
Číst celou aktualitu
Předchozí stránka / Další stránka (2/2)
Modul: Aktuality